T-MANTIK

            Mantık öğrenen bireylerde olaylar ve nesneler arasında kolaylıkla ilişki kurabildikleri gözlemlenmiştir. Bu bireylerde hata yapma oranı düşüktür çünkü her an muhakeme yapabilirler. Mantıklı düşünen çocuklar derslerde başarılıdır çünkü neden-sonuç ilişkisi kurabilirler. Mantıklı bireyler iş hayatında başarılıdır çünkü doğru stratejiler benimserler.

             Türkiye’de ilk olarak Tema Okulları ortaöğretim kademesinde uygulanan “sözel ve sayısal mantık” dersleri 2018’den bu yana yürütülmektedir. Düşünce biçimlerini inceleyen bir bilim dalı olan mantığı, öğrencilerimize vermekteki amacımız:

  • soyut kavramları somutlaştırılarak anlatmak,
  • sınav sürecinde öğrencilerimizin daha hızlı ve akılcı çözümler bulmasına destek olmak,
  • değişen sınav sistemiyle öğrencilerimizin karşısına çıkan sözel-sayısal mantık sorularını daha hızlı çözebilmelerini sağlamak
  • güncel yaşamdaki birçok soruna farklı akılcı çözümler bulmalarına yardımcı olmaktır.

             Sözel – sayısal mantık derslerimizde; okuduğunu anlama, sıralama, şifreleme, görsel –grafik yorumlama, bağıntılama, sözel akıl yürütme, sayısal akıl yürütme gibi düşünme süreçleri, ders anlatımları ve farklı soru tipleriyle öğrencilerimize anlatılmaktadır.

            Tema Okulları olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında onların yaşam becerilerinin ve sorun çözebilme becerilerinin yüksek olmasını da önemsemekteyiz.