TEMA-Q

          Öğrenme sadece okul ortamları ile sınırlı değildir. Yaşam boyu ve her ortamda devam eden bir süreçtir. Bunu bir yaşam felsefesi haline getirmek, öğrenmeye duyulan merak ve coşkuyu sürekli / sürdürülebilir kılmak adına Tema’ da; bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi dönüştürebilmeye yönelik tüm fırsatlar değerlendirilir. Okulda edinilenlerin okul dışında da kullanımı konusunda bir araç olan Tema-Q çalışmaları ile bilginin güce dönüşmesi amaçlanır. Yeteri kadar, nitelikli ve özgün etkinliklerin yer aldığı kitapçıklarla öğrencilerimiz; sorumluluk alma, sorgulama, eleştirel düşünme, araştırma, problem çözebilme, zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirebilme ve bilgilerini kullanma fırsatı yakalar.