Kurumsal

Vizyonumuz

Öğrencilerini, mutlu ve erdemli birey ve toplum olma yolunda geliştiren, özgün ve seçkin bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, Dünyanın geleceğinde etkin rol oynayan, sürekli öğrenen, düşünen, üreten eleştirel düşünebilen, problem çözme becerisi gelişmiş, kendini etkili şekilde ifade edebilen, birden fazla dili etkin kullanan, analitik düşünme becerileri gelişmiş, toplumsal ve evrensel konulara duyarlı, kendisiyle barışık, mutlu, öğrenme ve gelişimi özgüven ve cesaret ile bütünleştirmiş bireyler için nitelikli bir eğitim hizmeti sunmaktır.