Değerlerimiz

İş Birliği

Tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımız başkaları ile çalışmanın, birlikte iş yapmanın öneminin farkındadır. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışını temel alırız. Bu anlamda ekip çalışması öncelik gözettiğimiz yaklaşımdır.

Yardımlaşma

Sosyal adalet, özgecilik, empati kurabilme ve halden anlamanın toplumsal yaşamımızın devamlılığının bir gereği olduğu kabulü ile çalışırız.

Özgüven

İnsanların kendi potansiyellerinin farkında olması ve bu temel üzerine yetiştirilmesi düşüncesini esas alarak hareket ederiz.

Cesaret

Bilim ve aklın rehberliğinde düşüncelerini ifade edebilen özgür bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.

Hakkaniyet

Davranışlarında, kendisinin ve başkalarının hak ve sorumluluklarını temel alan bir yaklaşımı benimseriz.

Alçakgönüllülük

Kibir ve küçümsemeden uzak, insanın kendi değerlerini, yeteneklerini, olumlu ve olumsuz yanlarını bilerek; kendini olduğundan başka türlü görmemesi ve göstermeye kalkışmaması düşüncesini esas alırız.

Hoşgörü

Hoş görmenin; affetmek ya da izin vermek olmadığını biliriz. Olayları ve olguları “reddetmemek” olduğunu kabul ederiz. Bu bağlamda, bize benzemeyenleri anlamaya çalışır, olaylara ön yargısız yaklaşmayı temel alırız.

Saygı

Başkalarını rahatsız etmeden, birey veya kurumların birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında olmasını sağlayarak ve yapıcı bir davranış tarzını benimseyerek olumlu duygular geliştirmek için çalışırız.

Sorumluluk

Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri zamanında, uygun olan şekilde ve tam olarak yerine getirmesi gerektiğinin bilinci ile hareket ederiz. Öğrencilerimizin sorumluluk alabilmesi için ortam sunar, sorumluluğunu yerine getirmesi konusunda onları destekleriz.

Çevreye Duyarlılık

Öğrencilerimizin fiziksel ve sosyal çevresinin farkında olmasını sağlar, doğaya ve insana saygıyı esas almasını benimseriz.

Vatanseverlik

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaşadığı ülkenin toplumsal, ekonomik, kültürel ve doğal kaynaklarını koruyup geliştirmesinin önemine inanırız.

Yeniliğe Açıklık

Risk alabilme, yenilikleri benimseme ve ilk uygulayıcı olabilme cesaret ve kararlığını gösterebilmeyi benimseriz.

Sebat ve Yılmazlık

“Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası.” anlayışından hareketle, vizyonumuz ve amaçlarımızdan vazgeçmemek temel ilkemizdir.