T-ZEP-Tema Zenginleştirilmiş Eğitim Programı

            Öğrencilerin bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal özellikleri, ilgi alanları, öğrenme stilleri tespit edilip yaşıtlarına göre yetenek, yaratıcılık, sanat vb. alanlarda gösterdikleri yüksek performanslarının doğru ve özgün bir eğitimle biçimlendirilmesine dayanan bir politikadır. Bu program çerçevesinde şekillenen anlayış ile ders içi ve ders dışı alanlarda etkinlikler planlanır, projeler üretilir; öğrencilerin ilgi alanlarını keşfedip potansiyellerini doğru kullanmaları sağlanır.