Real Tıme Class (RTC) – Eş Zamanlı Online-Yüz Yüze Eğitim

          Tema Kolejinde uygulanan tam öğrenme modeline uygun olarak geliştirilen Real Time Class uygulaması ile öğrenci okula gelemediğinde bile derslerinden ve sınıf ortamından geri kalmaz. Özel uygulamalar aracılığı ile öğrenci sınıf ortamında nasıl interaktif şekilde derse katılabiliyor, soru sorabiliyor, yorum yapabiliyor ve öğretmeninin anlattıklarını dikkatle dinleyebiliyorsa, Real Time Class uygulaması ile tamamını her nerede olursa olsun yapabilir duruma gelmektedir