TemaKlinik

“İnsan; kitap okuduğunda değil, manayı anlayınca değişir.”

                Okuduğunu, izlediğini, dinlediğini ve herhangi bir metni anlama;  bireyin / öğrencinin bildikleriyle bütünleşme yeteneği yani “okuduğunu anlama” eylemidir. Eylemin öğretilmesi, öğrenilmesi ya da uygulanması basit değildir. Birey okuma sırasında bir dizi karmaşık bilişsel süreçle uğraşır. “Temaklinik” ise bu süreçte devreye girer ve öğremcilerimizin okuma alışkanlıklarında istenmedik davranışlarına yönelik önleyici bireysel çalışmalar uygular. İlkokullarda sınıf öğretmenleri, ortaokullarda ise Türkçe öğretmenleri tarafından süreç yönlendirilmektedir. Öğretmenin öğrencisini dinleyerek veya izleyerek sistemli davranışlarının gözlemlenmesiyle değerlendirilir. Bu davranışları değerlendirme süreci, öğretmenin okuma davranışı yanlışlarını ve okuma davranışını değerlendirmesidir. Teşhis süreci ve istenmedik davranışların giderilme süreci de bu değerlendirmeyi anlamlı,bireysel ve özel kılar. Süreç içinde öğretmen tarafından kontrol edilen bu davranışlar, çeşitli egzersizlerle ve ev çalışmalarıyla giderilmeye çalışılır. Akıcı ve düzgün okumanın, Türkçe ve diğer derslerin başarısını ve anlaşılırlığını etkilemesi nedeniyle öğrencilerin hedeflenen okuma düzeyine çıkartılması için “Temaklinik” uygulanmaktadır.