Kayıt

Neden Tema?

Tema Koleji’nde okuyan her öğrenci:

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını kendine ilke edinir.
 • Kendisi ile barışıktır ve öğrenmekten zevk alır çünkü Tema’da öğrenme süreklidir. Öğrencilerin mutluluğu önemlidir. Öğrenciler bir yarış içinde değil, bireysel farklılıklar gözetilerek eğitim alırlar. Öğrenme, öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezlidir ve öğrenme amaçlı kullanılan yöntem ve teknikler öğrenmeyi zevkli hâle getirir.
 • Sorumluluk alır, aldığı sorumluluğu yerine getirir çünkü Tema’da severek çalışma alışkanlığı kazanır. Yapılan etkinliklerle, öğrencilerin okul ve sınıf içinde sorumluluk almalarına olanak sağlanır, öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi boyunca aldığı farklı sorumluluklar ve bu anlamdaki çabaları
  sorumlu öğretmenler tarafından kontrol edilir.
 • Yapabileceğinin en iyisini yapmak için çaba gösterir çünkü Tema Ailesi onları yüreklendirir. Öğrencilerin ürünleri değerlendirilirken, bireysel çaba göz önünde bulundurulur ve yapmış olmak için yapan, başkası istediği için yapan değil, kendi isteğiyle daha iyisini yapmak için çaba gösteren takdir edilir.
 • Akademik benlik algısı geliştirir çünkü Tema’da her çocuk özeldir. Öğrencilerin başkaları tarafından nasıl görüldükleri değil kendilerini nasıl gördükleri önemlidir. Anne, baba ya da öğretmenlerin öğrenciyi başarılı saymasından daha değerli olan, öğrencilerin kendilerini başarılı saymalarıdır.
 • Toplum hizmetini önemser ve bu amaçla çalışır çünkü Tema’da öğrenciler duyarlıdır. Sadece kendini düşünen değil kendilerinden daha az şanslı insanları da önemseyerek yardım etme kültürünü geliştirmek önemlidir. Bu amaçla öğrencilerin toplumda yardıma gereksinimi olan insanlar için çalışmalarına farklı olanaklar sağlanarak yardım edilir. Öğrencilerin yapacağı toplum hizmetleri kayıt altına alınır.
 • Ana dilini ve İngilizceyi etkin kullanır çünkü TEMA’da dil eğitimi profesyoneldir. “Ulusal olmadan uluslararası olunamaz.” Temel amaç, öğrencilerin İngilizceye ve dil öğrenimine karşı olumlu yaklaşımlar geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerin dil deneyimi kazanırken kendilerini rahat ve güvende hissettikleri, eğlenceli ve motive edici bir öğrenme ortamı sunmaktır. Sözel dile, dinleme, okuma ve yazma becerilerine özellikle yoğunlaşılır. İzlenen dil programı, öğrencilerimize İngilizcenin sunduğu tüm dünya ile etkileşimde bulunma yeteneğini kazanmalarını sağlayarak, mükemmel iletişim kuran dünya vatandaşları olma yolunda hızlı adımlar atmalarına olanak sağlar.
 • Araştırır ve sorgular çünkü TEMA’da öğrencilerimiz yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Araştıran ve sorgulayan öğrenci yetiştirmek için okulun öğrencilerini araştırmaya yönlendirmesi gerekmektedir. Bu amaçla okulumuz çalışanları bilgilendirilmekte ve öğrencilerin hazır bilgiye doğrudan ulaşmalarına engel olunarak araştırma için ortam yaratılmaktadır. Her öğrenci okul içinde araştırmaya sevk edilir. Sorgulayan öğrenci yetiştirmenin birinci adımı sorgulayan öğretmenlerle çalışmaktır. “Neden?” sorusu bizim için değerlidir ve hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin öğrenme sürecinde bu soruyu sıkça kendilerine sormalarına olanak tanınır.
 • Estetik algısı gelişmiştir çünkü TEMA’da öğrencilerimizin farkındalıkları yüksektir. Sanat eğitimi estetik algıyı, güzeli arayışı destekler. Bu alan sadece sanat derslerinin programı içinde sınırlandırılmayıp okulun tüm programı içinde önemsenmektedir. Öğrencilerin farklı sanat eserleri ile küçük yaşlardan itibaren karşılaşmalarına olanak sağlanır. Okulun yapısı, duvarlarını süsleyen resimler ya da okul zili yerine, önemli bestecilerin eserlerinin zil yerine kullanılması bu anlayışa örnektir.
 • Yaratıcıdır çünkü TEMA’da öğrencilerimizin yaratıcı ruhu her zaman canlı tutulur. Doğuştan getirdiğimiz yaratıcı ruhu besleyecek ve geliştirecek etkinliklerde farklı ve üretken beyinler desteklenir.
 • Çevreye duyarlıdır çünkü TEMA’da öğrencilerimiz doğayı korur. Gün geçtikçe kirlenen Dünya’mızı korumanın bir görev olduğunu bilmek ve bu amaçla hareket etmek önemlidir. Çevre bilincini sözcükler söyleyerek değil uygulayarak göstermek, öğrencilerimizin çevre bilinci konusunda duyarlı davranışlar kazanmaları ve bunu sergilemeleri önemlidir.
 • Entelektüeldir çünkü TEMA’da öğrencilerimiz ileri görüşlüdür. Öğrencilerimizin ders içerikleri dışında güncel olayları takip etmelerine, okuduklarını öğrendiklerini değerlendirmelerine ve eleştirmelerine olanak sağlanır. Topluma öncülük edebilecek donanımı kazanabilmeleri için ders içerikleri de bu doğrultuda planlanmaktadır.
 • Teknolojiyi olumlu anlamda değerlendirir çünkü TEMA çağın gerektirdiği bilişimsel donanıma sahiptir. Hızla değişen dünyanın birinci göstergesi teknolojidir. Teknolojiyi yadsımak bizi ancak geriye götürür. Teknolojinin okul içinde anlamlı kullanımı öğrenciler için yol gösterici olacaktır. Her öğrencinin kendi web sayfasını tasarlayabilmesi, kendi bloğu için yazı yazabilmesi, kendi kısa filmlerini çekebilmesi için olanak sağlanmaktadır.
 • Karşılıklı saygının gerekliliğini bilir çünkü TEMA’da sevgi ve saygı ön plandadır. Saygı karşılıklı olduğunda anlam kazanır. Okul tüm öğrencilerini bir birey olarak görür ve onlara saygı duyar. Okul içinde tüm çalışanların ve öğrencilerin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içinde yaşamaları önemlidir.