Fen Lisesi

     Liselerimizde, öğrencilerimize doğru seçimler yapabilmeleri ve istedikleri yurt içi ve yurt dışı üniversitelere girmeleri için güçlü akademik program, ders dışı etkinlikler ve deneyimli kadromuz ile adım adım destek verilmektedir. Lisemiz, dört yıllık lise eğitimi vermektedir.

     Bugün sadece yüksek akademik beceri, bilgi ve çağdaş eğitim; başarılı bir hayat sürdürmek için artık yeterli değil. Bireyin kendini iyi tanıması, hedeflerini net bir şekilde tespit edip planlı ve programlı bir şekilde aynı zamanda çok yönlü bir kişilikle, zengin seçenekler arasından ihtiyaç duyduğu olanakları iyi seçip amacına doğru ilerlemesi gerekiyor.

     Liselerimizde hedefimiz; sadece iyi bir üniversite değil, hayat becerilerine ve başarılarına ulaşan gençler yetiştirmektir. Bu nedenle lisemizde tüm öğrencilerimiz yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilir. Üniversite Danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezimizde dokuzuncu sınıftan başlanarak tüm lise öğrencilerimize bireysel uygulanan çalışmalarla, üniversite hazırlıklarına destek ve yön verilmektedir. Tema Lisesinde, yurt dışı ve yurt içi danışmanlarımız her bir öğrencinin ihtiyaç ve ilgi alanına göre, kendisine en uygun üniversiteye girmesine yönelik çalışmalar yapar.

     Lisemiz; güçlü akademik program, ders dışı etkinlikler ve deneyimli akademik kadro ile öğrencilerimize istedikleri üniversiteye girebilmeleri için destek olmakta; öğrencilerimizi hayattaki başarı ve mutlulukları için yetenekleri ve becerilerine göre yönlendirilmektedir. Bu sayade mezunlarımız; güçlü bir akademik altyapı ile donanmış, sağlam karakterli bireyler olarak toplumdaki seçkin yerlerini almaktadır.

Hedeflerimiz

     Tema Fen ve Anadolu Lisesi, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda donanımlı, 21. Yy becerilerine sahip, İngilizceye hâkim, zengin okuma kültürüne ve entelektüel bakış açısına sahip, çevresindeki ve dünyadaki sorunlara karşı duyarlı ve çözümcül yaklaşımlarda bulunabilen, kendi kariyer planlamasını yapabilen nesiller yetiştirmek hedefindedir.

Öğretim Modelimiz

     “Tam Öğrenme”yi sağlamaya yönelik tüm akademik ve pedagojik çalışmaları yaparak ve  bireysel farklılıkları gözeterek öğrenme sağlanır. Zenginleştirilmiş MEB müfredatı, alanında donanımlı lise kadromuz ile 9-10. sınıflarda “proje ve ürün tabanlı öğrenme, disiplinler arası” ilişkiler kurarak ; 11-12. sınıflarda YKS çalışmalarına uygun olarak verilir. Tam öğrenmeyi sağlayıcı kazanım geliştirme etkinliklerini, kazanım eksikliklerini belirleyen değerlendirme çalışmaları takip eder. Bireysel ve grup etütleri, soru çözüm saatleri ile kazanımlar pekiştirilir.

DESTEK PROGRAMLARIMIZ

 • HAFTA İÇİ DESTEK PROGRAMI :“SELF STUDYING- SORU ÇÖZÜM ZAMANI”

     Günlük dokuz saatlik ders programı sonrasında  öğrencilerimiz branş öğretmenlerimizin danışmanlığında yapamadığı soruları birlikte çözümler, varsa konu eksikliklerini tamamlar ve tam öğrenmeyi gerçekleştirir.

 • HAFTA İÇİ AKŞAM ETÜTLERİ / TEMASORU

     Ders öğretmenleri gözetiminde hafta içi her akşam 16.50 – 18.00 arasında soru çözümü ve birebir eksik kazanım tamamlama etütleri yapılır. Ara sınıf ve sınav grubu öğrencilerine ayrı ayrı planlanan ve uygulanan etütler deneme sınavlarında belirlenen eksik kazanımları tamamlamayı amaçlar.

 • CUMARTESİ – TEMAERTESİ OKULU

     9-10.  Sınıf öğrencilerimiz Ölçme Değerlendirme Biriminden alınan sınav analizleri sonuçlarına göre  kazanım eksiklikleri bulunan öğrenciye  cumartesi  günü etüt oluşturulur. 11. sınıf öğrencilerimiz   Ölçme Değerlendirme biriminden alınan sınav analizleri sonucunda takviye edici etütler ve YKS Hazırlık Çalışmaları için TEMAERTESİ okuluna katılırlar.

 • TEMA’S

     Tema Lise öğrencileri, her cumartesi grup etütleri ve birebir etütler alırlar. TEMA’S adlı etütlerimiz deneme sonuçlarına göre 5-8 kişilik gruplar oluşturularak aynı kazanım eksikleri olan öğrencilere birebir olarak temas edilip eksik kazanımları pekiştirmeleri sağlanır. 12. sınıf  öğrencilerimizin TYT- AYT konu tekrar ve kazanım eksikliklerine yönelik çalışmalar yapılır. Her hafta yapılan tarama- deneme sınav analizlerine göre öğrencilerimizin ihtiyaçları mentör ve pdr öğretmenleri tarafından belirlenerek gerekli destek çalışmaları sağlanır.

 • AKADEMİK ÇALIŞMA KAMPLARIMIZ

     11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz destekleme ve ilerlemeye yönelik yoğunlaştırılmış 10 akademik kamp programına katılırlar. Kamplar geri besleme ve ilerleme kampları olarak öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını kapsaya yönelik yapılır.

 • Haziran Yönelim Kampı
 • Ağustos TYT Giriş Kampı
 • Kasım TYT Konu Kampı
 • Şubat TYT – AYT Konu Kampı
 • Nisan AYT Konu Kampı
 • Mayıs Ayı Tüm Derslerden Genel Konu Tekrarları Kampı
 • Haziran Yoğunlaştırılmış Deneme Sınavı ve Soru Çözümü Kampı

 

 • 9 – 10. SINIFLARDA UYGULANAN BİLİŞİM – KODLAMA DERSLERİ
  • Yaratıcılık ve İnovasyon
  • Problem Çözme
  • Medya Okuryazarlığı
  • Bilişim ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı
  • Üretkenlik ve Hesap Verilebilirlik
  • Algoritmik Düşünme
  • Etkili Sunum Teknikleri
  • Girişimcilik ve Risk Analizi

ilkeleri doğrultusunda bu becerileri edinmiş ve aktif uygulayabilen öğrenciler olarak gelişimlerini devam ettirirler.

 • MESLEK ATÖLYELERİ

     Tema Lise Rehberlik Servisinin organize ettiği Meslek Atölyeleri Çalışmaları ile her öğrenci hayalindeki mesleği yakından tanır. Meslek mensuplarının sunumlarını dinleyen ve çalışma alanlarında bulunan öğrencilerin geleceğe yönelik meslek tercihleri yerinde ve gerçekçi örneklerle desteklenir.

 • KULÜP ÇALIŞMALARI

     Kulüp çalışmaları ile akademik kazanımların yanında yabancı dil, el becerileri, sosyal sorumluluk çalışmaları, sportif ve sanatsal edinimler sağlanarak donanımlı bireyler olma yolunda tüm lise öğrencilerine katkı sağlar. Ayrıca dil kulübünde konuşma grupları oluşturularak öğrencilerin konuşma becerileri arttırılmaya çalışırken öğrenciler çeşitli konuları farklı dillerde tartışma imkânı bulur. Proje kulübünde ise öğrenciler çeşitli yarışmalara katılarak akademik bir dille proje yazmayı deneyimler.

 • Proje Çalışmaları ve Etkinliklerimiz
 • Liseler Arası Fen ve Mühendislik Yarışması
 • Uluslar Arası Caribou Matematik Yarışması
 • Kanguru Matematik Yarışması
 • Model United Nations Yarışması (MUN)

Güçlü Hazırlık Programı

     Tema Fen ve Anadolu Liselerimizde  9-10. sınıflar öğrencilerine akademik hayata hazırlamak üzere tasarlanmış “ liderlik ve işbirliği, bağımsız çalışma ve yaşam becerileri”yle birlikte “öğrenci merkezli” bir öğrenim sunulmaktadır. Tema  Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri zengin müfredat ile hayat boyu kullanacakları yetenek ve değerleri geliştirerek 21. yüzyıl vatandaşı olarak yetiştirilmektedir.

Seçmeli Dersler ile Bilinçli Mesleki Yönelim

     Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken “temel, ortak ve seçmeli dersler”i seçerler. Böylelikle mesleki yönelimlerini, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir  eğitim alırlar.