Mentörlük

             Ortaöğretim düzeyinde, her öğrencimize bir mentör öğretmen belirlenir. Mentör öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ile bireysel çalışmalar yapar, onları daha iyi tanır. Öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını belirleme, haftalık ve günlük çalışma planlarını hazırlama, ölçme ve değerlendirme süreçlerini takip etme konularında mentörlerimiz öğrencilerimize liderlik yapar. Mentörlerimiz;

  • yönetim birimleri,
  • rehberlik ve psikolojik danışma birimi,
  • ölçme ve değerlendirme birimi
  • velilerimiz ile işbirliği içinde çalışmaktadır.