Gelişim Takip Sistemi ve Tam Öğrenme Modeli

          Okullarımızda “Ölçemediğimiz hiçbir şeyi geliştiremeyiz.” ilkesi ile gerçekçi değerlendirmeler yaparak üç kampüs tek okul sloganıyla k12 bütünlüğü içerisinde standardizasyon çalışmaları yürütülmektedir.

          İlk hedefimiz öğrenciyi ve öğrenmeyi esas alan paydaşlarımıza (öğrenci-okul-aile) doğru, gerçekçi bildirimler vermektir. Okullarımızda kullanılan web tabanlı elektronik raporlama sistemi ile öğrencilerimizin öğretim programlarının kazanımlarındaki ilerlemeleri konusunda açık, net ifadelerle geri bildirimlerde bulunulmaktadır.

          Kalıcı izli öğrenme ortamları yaratarak etkili, sürekli geri bildirimlerle varsa tespit edilen öğrenme eksiklikleri tamamlanarak Planla- Uygula- Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ) Döngüsü içerisinde “Tam Öğrenme Modeli’nde Öğrenci Gelişimini İzleme ile gerçekleştirilmektedir.

          Eğitim, öğrenme çabası tesadüfe bırakılamaz. Eğitimin kalitesi asla tesadüf değildir. Gözlenebilir, kanıt sunulabilir olmalıdır. Sistematik ve kararlılığı olan bir yapıda çalışmalarla bu mümkündür. Uzman kadrosu, tecrübeli, yenilikçi, yön veren bakış açıları ile çoklu öğrenme ortamlarında çeşitli fırsatlarla, öğrenmenin derinliği, etkililiği buna bağlı ölçme ve değerlendirme süreçlerinin çeşitliliği ile zengin bir eğitim-öğretim yaşantısı sunulmaktadır.

          Günümüzde bilgiye ulaşmada ve kullanmada geldiğimiz noktada bilginin enformasyonu konusunda, doğru kavramlar ve bağlamlar ile öğrenmeyi öğrenme, yaşam boyu öğrenme yolculuklarında öğrencilerimize rehber olmaktayız.

          TEMA Okullarında Tanılayıcı Değerlendirmelerde (TD), Hazırbulunuşluk ile başlayan süreçte kritik kazanımların kalıcılığı ve öğretim programlarının sarmallığı noktasında tespitlerle yeni öğrenmelere doğru temeller oluşturmak amaçlanmıştır.

          Biçimlendirici Değerlendirmelerde (BD), düzenli ve zamanında verilen geri bildirimler ile gidişatta öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetiminin gerçekçi adımlar atmaları yolunda dayanak sağlanmaktadır. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme ile sürecin gözden geçirilmesine olanak sağlanarak öğrencilerin olumlu yönlerini vurgulanmaktadır. Kavram yanılgılarına, tamamlanabilir eksik öğrenmelere etkili müdahalelerde bulunulmaktadır.

          Özetleyici Değerlendirmelerde (ÖD) süreç değerlendirme, durum belirleme, performansa dayalı ölçme ve değerlendirme, genel değerlendirme ve portfolyo sunumları ile çok yönlü çalışmalar ile öğrencilerin bilgi, beceri, kavram, tutum ve eylem alanlarında desteklenmesi hedeflenmiştir. Akademik gelişimi takip ve raporlama süreçlerinde kanıtlanabilir kazanım bazlı izlemeler yapılmaktadır.

          Tüm bu değerlendirmelerin tek ve yegâne amacı öğrenci gelişimine katkıda bulunmak eğitimin kalitesini, niteliğini artırarak ilerlemektir.


          Anaokulu ve İlkokul sınıflarında çok yönlü düşünme becerilerine odaklanarak, öğrenciyi süreçte izlemeye, gelişimini görmeye ve desteklemeye olanak sağlayan portfolyo çalışmaları, performans görevleri, beceri temelli farklı soru tipleri ile öğrencileri düşünmeye sevk edici, problem çözme becerilerini geliştirici, günlük yaşantılarla ilişki kurmaya yönlendirici uygulamalar hazırlanmaktadır.


          Ortaokul sınıflarında çok farklı yayın ağı ve Türkiye genelinde yerini görebilmeye olanak sağlayan seçkin işbirlikleri ile süreç değerlendirme sınavları ve LGS simülasyonları ile ilerleme ve yönlendirme çalışmaları, Türkiye geneli Kazanım Değerlendirme Yeterlik Düzeyi Uygulamalarının (KDU) yanı sıra Türkiye geneli yüksek katılımlı prestijli sınavları ile alternatif tekniklerde kullanılarak yapılan çalışma yaprakları, etkinlikler, e-portfolyo çalışmaları yürütülmektedir.


          Lise sınıflarında yine çok farklı yayın ağı ve Türkiye genelinde yerini görebilmeye olanak sağlayan seçkin işbirlikleri ile süreç değerlendirme sınavları, akademik gelişimi izleme, tarama sınavları ve YKS (TYT-AYT) çalışmaları sürdürülmektedir. Türkiye geneli özel okullar derneklerinin sınavlarına ayrıca önem verilmektedir.


          Öğrencinin mevcut durumunu ortaya koymak ve eksikliklerini bir üst öğrenmeye geçmeden hızla tamamlamak tam öğrenme modeline hizmet eden bir yapıdır. Standartlar doğrultusunda sürekli izleme çalışmaları sistemleştirilerek bireysel öğrenci takibi uygulaması ile her bir öğrencinin farklı öğrenebileceği anlayışında çalışmalar planlanıp yürütülmektedir.