İnsan Kaynakları

Öğretmene Mentörlük

TEMA Koleji’nde öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimleri ve öğrencilerin kariyer planlamaları sistematik bir süreçte mentörlük yaklaşımı içinde ele alınır. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri, zümre çalışmaları ve öğretmenlerin sürekli öğrenme ihtiyaçları mentörlük sürecine dayalı olarak deneyimli öğretmenlerin bilgi, beceri, deneyim ve liderlik özelliklerini genç öğretmenlerle paylaştıkları karşılıklı bir öğrenme ve gelişim esasına dayalı olarak karşılanır.
TEMA’da mentörlük sürecinin özünü şu ilkeler oluşturur:

 1. İlgi ve anlayış gösterme
 2. Bilgi, beceri ve deneyim paylaşımı
 3. İş, görev ve süreçlerin kolaylaştırılması
 4. Anlamlı ve etkili kişisel yüzleştirme
 5. Model olma ve sembolik liderlik
 6. Öğrenenin vizyonunu destekleme

Sürekli Mesleki Gelişim

TEMA Koleji’nde öğrenen birey, öğrenen okul ve öğrenen toplum olma yolunda kurumsal felsefe ve amaçlara uygun olarak öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimleri desteklenir. Hayat boyu öğrenme anlayışı ile öğretim ve öğretmen liderliği yaklaşımlarını bütünleştiren TEMA öğretmenleri mesleki gelişimi süreklilik arz eden bir süreç olarak görürler. IB okulu olma yönündeki çalışmalar da sürekli öğrenme anlayışını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, öğrenme ve gelişim günlük uygulamaların en doğal parçası ve davranışları şekillendiren temel değerler olarak kabul edilir.

Okulumuzda zümre çalışmaları, ortak projeler ve iyi örneklerin paylaşılması, öğretmenlerin meslektaşlarından öğrenmeleri için birer fırsat olarak algılanır. TEMA öğretmenleri; bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak, bilgilerini güncellemek, yeni ve çağcıl yaklaşımları yakından takip etmek, bilimsel araştırma ve yayınların bulgularından yararlanmak, öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirmek ve yeni beceriler edinebilmek adına öğrenmeyi içselleştirmişlerdir.

Öğretmenlerin öğrenme ve gelişimlerini desteklemek adına uygulama temelli hizmetiçi eğitim programları, süreli yayınların takip edilmesi, öğretmenlerin uzmanlık alanlarına uygun seminer, sempozyum ya da konferanslara katılımlarının cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi ile öğretmenlerin lisansüstü eğitim olanaklarından yararlanmaları konusunda gerekli kurumsal desteğin sunulması TEMA’nın öğrenme politikasının bir parçasıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişim ve öğrenme süreçlerinin bir parçası olarak mentörlük uygulamaları etkin şekilde kullanılır.

Başvuru


  BalgatBağlıcaKastamonu


   

  ÇALIŞAN ADAYI AYDINTLATMA VE AÇIK RIZA METNİ 

  ÇALIŞANLARA YÖNELİK AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ