Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Edinimi

             Tema Koleji Okul Öncesi Birimlerinde İngilizce “yaparak yaşayarak, çoklu öğrenme stilleri” eşliğinde zengin materyaller kullanarak oyun ve proje tabanlı öğrenme ortamlarına yer vermekte, disiplinler arası çalışmalarla öğrenciler ile buluşturulmaktadır. Bilimsel ve dil gelişimsel süreçleri göz önünde bulundurulan derslerde;

  • ders planları ve etkinlikler
  • İngilizce şarkılar
  • eğitsel videolar, tasarımlar
  • hikaye anlatım çalışmaları
  • kültürlerin tanıtımı ve aktarımı
  • karakter canlandırma drama etkinlikleri
  • portfolyo sunumları
  • kısa sunum performans aktiviteleri gibi çalışmalarla hacimli ve verimli bir program uygulanmaktadır. Anaokullarımızda temel hedefimiz öğrencilerimize dil öğreniminden ziyade dil edinimi konularında gerekli desteği sağlamaktır.