Lise Düzeyinde Yabancı Dil Edinimi

          İçinde bulunduğumuz çağın kaçınılmaz gereksinimleri arasında yer alan yabancı dil öğrenimi öğrenene birer dünya vatandaşı olmanın ve dili bir iletişim aracı olarak kullanmanın yanı sıra o dile ait kültürü de öğrenebilme imkanı sunmaktadır. Bilindiği üzere dil ve kültür bir bütünün paydaşları olma özelliği taşımaktadır. Bununla beraber yabancı dil bilmek insana güven katmakta IQ ve hafızayı geliştirmekte demansı engellemekte, iş imkanları ve seyahat kolaylığı sağlamaktadır. Kısacası yaşadığımız dünyada yabancı dil öğrenmek bizleri teknoloji, sanayi, bilim ve eğitim gibi birçok alanda başarılara taşımakta, uygun kariyer fırsatlarının kapılarını bizlere açmaktadır. Tüm bunlardan referansla Tema Koleji olarak lise kademelerimizde özgün ve çağdaş dil edinim anlayışımız öğrencilerimize hedef dili işlevsel ve fark yaratan unsurlarla harmanlanmış bir eğitim öğretim çerçevesinde, yapı odaklı ve iletişimsel öğelere sıklıkla yer vererek, dil öğretimi öğretimine yönelik bir bütünlük hailinde sunmaktadır. Kademelerimizde öğrencilerimiz uluslararası müfredat çalışmaları, ulusal uluslararası sınavlar, projeler, münazaralar, Destination Imagination (DI) , T-Mun vb. etkinlikler, sunum etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, medya okur yazarlığı, dramatizasyon ve dil ve kültür günü kutlamaları, dil becerileri odaklı ürün tasarım ve sunumları, çok dillilik çalışmaları ile öğrenenin dil kullanıcısı ve sosyal aktör olması gereksinimlerini önemsemekte, desteklemekte ve karşılamaktayız.
          Lise kademesi yabancı diller alanı gelecek hedeflerimiz öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olma yolunda onları desteklerken öğrenilen hedef dil ile bağ kurma, öğrenilen dili yorumlama, inceleme, değerlendirme ve hayat becerilerine aktarma, eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilik, işbirliği ve iletişim alanlarında kendilerini gerçekleştirme, çok kültürlü alan sunma unsurlarından oluşmaktadır.