İlkokul Düzeyinde Yabancı Dil Edinimi

          Yeryüzü üzerindeki deneyimimizin en ödüllendirici yönlerinden bir tanesi başkaları ile iletişim kurma yeteneğimizdir. Biriyle kendi dilinde bağlantı kurabilmek değerli bir hediye niteliğindedir. Birden çok dil bilen insanlar kişisel ve profesyonel yaşamlarında farklı kültür ve yaşayış tarzına sahip diğer insanlarla iletişim kurma konusunda eşsiz bir fırsata sahiptir. İçinde bulunduğumuz çağın gereksinimleri doğrultusunda yeni bir dil edinmenin mükâfatı yadsınamaz ölçüde önemli olmakla birlikte, nerede olursak olalım ana dil haricinde başka bir dili kullanabiliyor olmak bizleri yerel yapmakta, vizyonumuzu ve dünya algımızı zenginleştirmektedir. Tüm bunlar ışığında öğrenenlerimize erken yaşta hedef dil edinimi gerçekleştirme çalışmalarımız kurumsal bakış açımızın ve eğitim hizmeti sunma amaçlarımızın ayrılmaz bir bütünü niteliğindedir.
          21. Yüzyıl Becerileri ve Yabancı Dil Öğrenimi: Yabancı dil politikamız vasıtasıyla öğrencilerimize 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanıp sergileyebilme olanağı sağlamaktayız. Sosyal ve kültürler arası etkili iletişim becerilerinin gelişimi, işbirliği içinde olabilme, esneklik ve uyum sağlayabilme, eleştirel düşünebilme, gelişmiş hafızaya sahip olma, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya okur-yazarlığı, üretkenlik, girişimcilik, sorumluluk alma becerilerinin gelişimine katkı sağlayan yabancı dil edinimi ile kendi kültürünü özümsemişken aynı zamanda farklı kültürlere de saygılı birer dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda Tema Okulları olarak İlkokul kademesi öğrencilerimizin dil gelişimsel alan, ihtiyaç ve süreçlerini köklü ve zenginleştirilmiş dil edinimsel müfredat çalışmalarımızla desteklemekte ve önemsemekteyiz. Yaparak yaşayarak öğrenme modelli öğrenim stilimizde düzenli olarak her ay gerçekleştirdiğimiz yarışmalar, sunum aktiviteleri, hikaye anlatım etkinlikleri, kitap okuma ve karakter analizinde bulunma çalışmaları, beceri temelli ortak alan organizasyonları ve konuşma etkinlikleri, sanal müze gezilerimiz, farklı kültürleri tanıma ve kültür günü kutlama aktivitelerimiz, önemli gün ve haftalar (orman günü, beslenme haftası, dünya mutluluk günü vb.), İngilizce deney ortamları oluşturma, anket, röportaj etkinlik projelerimiz, fotoğraflarla hikaye yazma, drama etkinliklerimiz, disiplinler arası çalışma ve portfolyo günlerimiz, dayanışma ruhunu dinamik kıldığımız sosyal sorumluluk projelerimiz, ulusal ve uluslararası platformlarda yer alan katkı, ortaklık ve ürünlerimiz ve daha nice çalışmalarımızla dil edinim sürecimizi ihtiyaca yönelik, çağın gereksinimleri doğrultusunda faydalı, canlı ve enerjik kılmaktayız.
İlkokul yabancı dil çalışma ve uygulamalarımızdaki hedefimiz öğrencilerimizin küçük yaşta dil edinim süreçlerini akademik mükemmeliyetçilik anlayışımızla birleştirmenin yanı sıra dil gelişim süreçlerini sosyo-duyuşsal bağlamda da aktif hale gelmesini sağlamaktır. Hayat boyu öğrenme ve beceri temelli eğitim sistemimizin dil aktarım alanlarında öğrencilerimize katlı sağlaması temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.