Ortaokul Düzeyinde Yabancı Dil Edinimi

          Kurumumuz alanında uzman, güncel yaklaşımlarla aktif uygulayıcı ve takipçi eğitimci kadrosu ile yabancı dil ediniminde öğrenenlerin ihtiyaçlarını, farklılıklarını, ilgilerini göz önünde bulundurarak bireyselleştirilmiş öğrenme ile dünya standartlarında doğal öğrenme ortamlarını öğrencilerimize sağlamaktadır. Özel Tema Koleji olarak öğrencilerimizi proje merkezli dil öğrenimine teşvik etmekteyiz. Uyguladığımız yabancı dil öğretim programıyla ilkokuldan ortaöğretim seviyesine kadar öğrencilerimizin “Avrupa Ortak Dil Ölçütleri” (CEFR ölçekleri) çerçevesinde belirlenen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini verimli ve yeterli bir biçimde kullanmalarını hedeflemekteyiz. Yabancı dil edinimi politikamızla öğrencilerimizin bireysel çalışma yöntemleri ile yapılan etkinliklerde ve çoklu dil yaklaşımı (Communicative Approach, Inquiry-Based Learning vb.) uygulamalarında yer almalarını, ilgili yönergeleri yerine getirerek öğrenmekte oldukları yabancı dili hayata geçirmelerini sağlamaktayız. Kurumumuzda erken yaşta dil eğitimi kazandırma uygulamalarına ve proje tabanlı dil eğitimine oldukça önem vermekte, erken yaşlarda elde edilen dil öğrenim becerilerini ilerleyen yıllara aktarmada öğrencilerimizi desteklemekteyiz.
          Öğrencilerimizin geçmiş yıllardan getirdikleri dil edinimsel aktarımlarını ortaokul kademelerinde dışa aktarımı, uygulama üretim aşamalarında öğrencilerimizin alanda deneyimli, özverili ve disiplinli bakış açısıyla bütünleşmekte ve dil gelişimsel anlamdaki başarı kaçınılmaz olmaktadır. Ortaokul kademesinde yer alan öğrencilerimiz yabancı dil eğitiminde gerek ulusal gerek uluslararası alanlarda ortaklık, etkinlik,yarışma, münazara, uluslararası sınavlar, sosyal sorumluluk proje ve sunum etkinlikleri, çoklu öğrenme paylaşım alanlarında faaliyet gösterme, sunum yapma, proje hazırlama, sanal müze gezilerinde yer alma, T-MUN organizasyonlarında çalışmalar gerçekleştirme, önemli gün ve hafta kutlamaları (World Health Day, International Day of Happiness, Forest Day vb.) çalışmalar gerçekleştirme, yazarlarla buluşma ( The Story telling Workshop) vb. birçok etkinlikte bulunarak başarılar sergilemekte, akıcı ve yapılandırılmış hedef dil kullanım ve aktarımını gerçekleştirebilmektedirler.
          Ortaokul kademelerinde yabancı dil hedeflerimiz dil kullanımında ileri yıllar için uygun tecrübenin sağlanması, becerilerin daha odaklı anlamda ayrıntıların fark edilmesi, hedef dil kullanıcılarının dil öğreniminde ve elde edilen dilin hayata geçirilmesinde kendi rollerinin ve katkılarının bilinçli bir şekilde yine kendileri tarafından ve işbirlikçi olarak yönetilmesi gibi kapsamlarını içermektedir.