Eğitim & Öğretim

TEMALog

BLENDED LEARNING
(Harmanlanmış / Karma eğitim sistemi ile İngilizce öğrenim süreci)

Tema Koleji Ortaokulu’nda  İngilizce edinimini sürekli hale getirecek ders etkinlikleri ve sosyal projeler yürütülmektedir. Bunun yanında ikinci yabancı dil edinimine önem verilmektedir. Öğrencilerimiz dünya dillerinin kültürlerini tanıyarak kişisel gelişimlerine de katkı sağlarlar. 

Yabancı Dildeki Uygulamalarımız:

  • Öğrencilerimize Avrupa Birliği standartları çerçevesinde (CEFR) A2 / B1 düzeyinde İngilizce’ye yönelik “okuma, yazma, dinleme, anlama, konuşma” becerileri derslerde etkin bir süreçte verilir. 
  • Her çocuğun farklı bilişsel ihtiyacına cevap verecek ders içerikleri ve materyaller hazırlanır.
  • “Language Acqusition–Dil Edinimi” uygulamaları, drama ve sunum etkinlikleriyle doğru ve etkin kullanmaları  etkin bir şekilde sağlanır.
  • Öğrencilerimizin “Content and Language Integrated Learning (CLIL)” etkinliklerinde aktif rol almalarını sağlanır.
  • Öğrencilerimizin “Cambridge English Language Assessment (YLE)” sınavlarındaki yetkinlikleri geliştirilmektedir.
  • Proje tabanlı çalışmalar ve öğrencinin gereksinimlerine göre evde yapılabilecek çalışmalarla dil edinimi süreci desteklenir.
  • Konu kavramları için etüt ve tekrar desteği sunulur ve alanın uzmanları tarafından hazırlanan farklı pek çok yayından destek alınır.
TEMATik

TEMATHİNK SAATLERİMİZ
“HER ŞEY DÜŞÜNCEYLE BAŞLAR”

Müfredatlar üstü beceri,alışkanlık ve değerlerin öğrencilerin davranış değişiklikleriyle hayata geçirilmesi derslerimiz dışında  okulumuzun sosyalleşme sürecine dahildir. Bu sebeple düşünebilen, sorgulayabilen, değerlerini öğrenen bireyler yetiştirme amacımızla öncü uygulamalarımızdan olan “Temathink” saatlerimizi 21.yüz yıl becerilerine ayırmaktayız.

Sağlıklı yaşamı içselleştirme,kitap dostu birey olabilme,estetik algısı açık,sosyal hayata donanımlı bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir.Yetkin birey olma yolunda giden öğrencilerimiz için pek çok alanda eğitim olanağı bulurlar.

TEAMTim

Alanında uzman ve deneyimli öğretmenler tarafından gerçekleşen tüm eğitim etkinliklerimizde modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır. Bu yaklaşımların sunum aşaması da önem taşımaktadır ve öğrenme ortamları içerisinde eğitim içeriklerinin ve pek çok uygulamanın mevcut bulunduğu akıllı tahtalar da mevcuttur.

Öğrencilerimiz erken yaşlardan itibaren branş dersleri almaya ve müfredat dersleri için hazırlanmış atölyelerde eğitim görmeye başlarlar ve bu dersliklerde her öğrencinin öğrenme tipine uygun eğitsel materyallerin bulunmasına önem gösterilir.

Öğrenilen tüm bilgilerin pekişmesi ve tekrarını içeren etütler ile sınav hazırlık programı gerçekleşmekte, öğrencilerimizin ders sonrası ödev saatleri ile öğretmen desteği de alarak ödevlerini tamamlaması sağlanmaktadır.

Müfredat dersleri ve öğrenim etkinlikleri dışında öğrencilerimizin bir spor ya da sanat dalında uzmanlaşmanın adımlarını atması için hafta içi tam donanımlı spor salonumuzda, görsel sanatlar, tasarım ve müzik gibi atölyelerimizde hafta sonu eğitimler de söz konusudur.

TEMAQ

Çağımız toplumlarında bilim ve teknoloji hızla ilerlemektedir. Dolayısıyla bireylerin topluma etkin uyum sağlamaları için öğrenmeleri gereken davranış sayısı da artmaktadır. Bu durumda hızla değişen dünyada, eğitimin amaçlarına uygun davranışların yüksek verimle kazanılması gerekmektedir. Söz konusu davranışları, öğrencilere davranış bilimlerinin verilerine dayalı olarak belli yetkinlik düzeyinde verimlice kazandırmaya çalışan kurum ise okuldur. Biz de bu anlayışla “Tam Öğrenme Modeli”ni okulumuzda uygulamaktayız. Zamanın değerli olduğu bir çağda okulda geçirilen zamanın verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi nedeniyle, geçerli öğrenmelerin oluşturulduğu öğretme – öğrenme sürecinin etkili olarak kontrol edilmesi; önem taşımaktadır. Öğrencilerin edinemediği kazanımlar her ünitenin sonunda belirlenerek eksikliklerin giderilmesi için ek öğrenme, zaman ve olanak sağlanmaktadır.

Devamsızlık ve konu eksiği gibi durumları olan öğrencilerimiz için öğretmenler tarafından konu tekrarları da yapılmakta ve tüm öğrencilerimiz için cumartesi günleri etüt programlarından da destek alınarak hem öğrencilerin kazanım eksiklikleri hem de sınav hazırlık süreçleri yürütülmektedir.

Öğretmenlerimiz bu çalışmaları aylık olarak öğrenciye özgü şekilde raporlamakta ve bu raporlar içerisinde kazanım bazlı değerlendirmeleri, sınav sonuçları ve önerileri yer almaktadır.

TEMAKLİNİK

Okuma -anlama düzeyinde sıkıntı yaşayan çocukların atopik davranışlarına çözüm bulmak için uygulanan bir çalışmadır. Farklılaştırılmış metinlerle uygulanan TEMAKLİNİK, her öğrencinin bireysel olarak okuduğu ya da özel hazırlanmış metinlerde yaptığı farklı yanlışların düzeltilme süreciyle mercek altına alınan bir gelişim sürecidir. Süreç öğretmenler tarafından izlenir ve farklı yöntemlerle yanlışlıkların giderilmesi sağlanır. Teşhis süreci ve tedavi süreci de bu değerlendirmeyi anlamlı ve özel kılar.

STEMA

Tema Koleji’nde 21.yy hedeflerine, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik, ve Sanat gibi önemli disiplinlerin kazanımları ile üretimsel beceriler edinilmesi hedeflenir. Öğrencilerimizin tüketen değil üreten bir kişi haline gelmesi STEMA’nın hedefidir. 5 – 6 – 7.sınıflarda disiplinler arası olarak verilen Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Sanat ve Spor derslerimizde öğrencilerimiz atölyelerde çalışmakta, bilişim dersliğini kullanmakta, çeşitli gezilere giderek bilgi toplamakta ve sorunları çözmek, sorunlara alternatif yollar bulmak için çalışmaktadır.