Öğrenme, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme

Tema Koleji’nde öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçleri bütüncül bir anlayışla izlenir ve değerlendirilir. Süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımları bütünleşik ve uyumlu bir anlayışla etkin şekilde kullanılır. Sonuçların istenilen nitelikte ve anlamlı olması kadar süreçteki çaba ve emek de önemsenir. Öğrenci gelişim ve öğrenme süreçlerinin çok yönlü ve tamamlayıcı yaklaşımlarla desteklenmesi amaçlanır. Otantik öğrenme ve değerlendirmeye de gereken önem verilir.

Öğrencilerin potansiyellerini, becerilerini, kişisel yetkinliklerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak kendilerini tanımalarına ve özgün yanlarını geliştirmelerine yardımcı olunur. Bununla birlikte yaptığımız ölçme-değerlendirme çalışmaları; öğrenme etkinlikleri, ders planları, öğretim programı ve tekniklerini gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapmamıza da olanak sağlamaktadır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinin yanında alternatif ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmektedir. Söz konusu alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle, sonucun yanı sıra sürece de odaklanılır, bilginin uygulanmasına ve yapılandırılmasına önem verilir.

Öğrenme ve gelişimi bir bütün olarak değerlendiren TEMA Koleji, program geliştirme modelini ve sürecini dikkate alarak öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerini izleme ve değerlendirme konusunda oldukça sistemli bir yaklaşım benimsemiştir. Ölçme ve değerlendirmede amacın sadece not vermek olmadığı bilincinden hareketle sürekli bir öğrenme ve gelişim için öğrenci başarısı sistematik olarak değerlendirilir. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel tüm alanlarda öğrenme ve gelişimleri tutarlı olarak izlenmekte, öğrenci gelişimi çok yönlü değerlendirilmekte ve bütün bu veriler yine öğrenme ve gelişim süreçlerini iyileştirecek ve destekleyecek geri bildirimler olarak kullanılmaktadır. Özetle, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini öğrenmede kaliteyi artırmanın bir aracı olarak görüyoruz.