T-GAP

T-GAP modeli ile yabancı dil öğretimini öğrencilerin yaşamının doğal bir parçası olarak okulumuzun genel müfredatına yerleştirirken, bir yandan İngilizce özelinde küresel akademik yeterliklere odaklanmaktadır. “Küresel Kimlik” geliştirme hedefi ile öğrencilerimizin uluslararası düzeyde (akademik ve profesyonel) yetkinliğe ulaşabileceği kök kazanımlara odaklanılır. Bu açıdan T-GAP, yabancı dil öğretim yaklaşımımızın kuramsal ve uygulamalı aşamalarını temsil etmenin ötesinde Tema Koleji’nin genel eğitim felsefesini yansıtır. Geleceği inşa edecek nesillerin evrensel yeterliklerini, bilimsel, sanatsal ve entellektüel becerilerini kapsar. Yabancı diller eğitimi özelinde T-GAP, aşağıda ele alınan üç temel sütun üzerine inşa edilmiştir. Bu sütunların her biri eğitim programımızda somut etkinlikler, çalışmalar, projeler ve sınıf içi etkinliklerle temsil edilir. – Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) – Kültürlerarası İletişimsel Yeterlikler (Intercultural Communicative Competence) – Görev Temelli Öğrenme (Task Based Learning) #GeleceğinTemada