Tema Koleji okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde uyguladığımız “P4C”, “Üst Düzey Düşünme Becerileri”, “Yaratıcı Yazarlık” ve “Sayısal & Sözel Mantık” dersleri ile sorgulama temelli eğitim yaklaşımını eğitim sistemimizin merkezine alıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin eleştirel düşünme, sorgulama, karşılaştığı problemlere etkin çözümler üretebilme ve yaratıcılık becerilerini en üst seviyeye taşıyoruz.

#GeleceğinTemada