Temart

  • Görsel Sanatlar

Okulumuzda sanat eğitimi, öğrencilerimizin hayallerini ürüne dönüştürme süreçlerinde etkili rol oynar. Sanatı her yönü ile yaşamlarına taşıyarak zengin bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenir. Beceriler öğrenilebilir ve geliştirilebilir özellik taşır. Bu yaklaşımla her öğrencinin sanatın en azından bir alanında gelişimini desteklenir.

Görsel sanatlar dersinde el-göz koordinasyonunun gelişiminin yanı sıra, hayal gücü, yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimi desteklenir. Öğrenciler aldıkları sanat eğitimiyle belli bir seviyeye geldikten sonra artık Çağdaş ve Klasik Türk Resim Sanatının ve Avrupa dönem sanatının arasındaki farklılıkları bilirler. Öğrencilerimiz ebru, karakalem, heykel, seramik vb sanat dalları ile tanışıp tekniklerini öğrenerek uygulamalar yaparlar. Görsel sanatlar derslerinde edindikleri becerileri geliştirerek ve günlük yaşamlarına taşıyarak tam donanımlı bireyler olma yolunda ilerlerler.

 

  • Müzik

Bireylerin kendilerini ve duygularını ifade etmenin etkili yollarından biri olan müzik eğitimi Tema’da okul öncesinden başlayarak her sınıf seviyesinde öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yatkınlıkları doğrultusunda devam eder. İlk hedefimiz müziğin sihirli etkisi ile öğrencilerimizi sarıp sarmalamak, doğadaki sesleri fark etmesini sağlamak, ritim duygusunun gelişimini desteklemek olur. Öğrencilerimiz müzik derslerinde, müziğin tarihsel gelişimi, ritim çalışmaları, bireysel ya da koro ile şarkı söyleme, enstrümanları tanıma, seçtiği bir enstrümanı çalmayı öğrenme etkinliklerinin yer aldığı etkili bir müzik eğitimi alırlar. Evrensel bir dil olan müziğin tüm olumlu etkilerinden faydalanılır. Müzik grupları ve orkestralar kurulur, farklı türdeki eserleri senkronize olarak ince detayları ile çalışıp sergilerler. Öğrencilerin müzik estetiğine ilişkin algılarını geliştiren çalışmalar planlanır. Öğrencilerimizin iyi seviyede bir enstrüman çalabiliyor olması ve müzikal duyarlılığın oluşması hedeflenir.