T-MUN

“Model United Nations” kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçe ‘de “Model Birleşmiş Milletler” anlamına gelmektedir. Katılımcılar dört gün süren ve anadilin İngilizce olduğu konferans boyunca dünya gündeminde yer alan sorunları Birleşmiş Milletler delegesi ciddiyetinde tartışıp bu sorunların olası çözümleri hakkında diğer katılımcılar ile diplomasi yürüterek müzakerelere katılırlar. Konferansların sonunda çıkan çözüm önerileri Birleşmiş Milletler’e ulaştırılarak gençlerin bu konulardaki görüşleri bildirilmiş olur. Buna en güzel örnek; Kıbrıs’ın günümüzdeki durumu ve geleceğini şekillendirmiş olan “Kofi Annan Planı’nın” taslağı ve ana hatlarının bir MUN konferansında yazılmış olduğu gerçeğidir. Bu konferanslar sayesinde delegeler, sorumlu oldukları ülke vasıtasıyla, kişisel ve milli düşünceler dışında uluslararası düşüncelere sahip olup dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırırken, genel kültür seviyelerini de yükseltmiş olurlar. Ayrıca MUN; üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile başta Harvard olmak üzere benzer saygıdeğer üniversiteler tarafından da desteklenmektedir. Öğrenciler için en güzel yanı ise; MUN konferanslarına dahil olarak edinilen sertifikalar kişinin özgeçmiş dosyasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde de birçok örneği olduğu gibi, MUN aracılığı ile üniversite eğitimini ücretsiz (tam burslu) gören insanlar da mevcuttur.