S’TEMA

                Öğrenmenin başlangıç noktası insanın “merakını gidermek üzere öğrenmek” tir. Merak uyandıran etkinlikler planlayarak öğrenmeye yönlendirilen öğrenciler, gereksinimleri doğrultusunda ve karşılaştıkları problemler karşısında öğrenen, üreten girişimci bireyler olmaktadırlar. Öğrencilerin, bir problemi çözmek, buna yönelik bir ürün geliştirmek üzere harekete geçmesi; bu süreçte matematiği, Türkçeyi, sosyal bilimleri, İngilizce – ikinci yabancı dilleri, bilişim teknolojileri ve görsel sanatlar derslerinden disiplinler arası yararlanarak ve her türlü araç gereci de kullanarak girişimci projeler oluşturmalarına yönelik çalışmaların uygulanmasına yönelik bir derstir.Tema Koleji olarak tüm kampüslerimizde yürütülen S’TEMA çalışmaları ile öğrencilerin analiz yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayarak onlara problemi öncelikle analiz etme ve bu analize göre çözüm önerileri sunarak problem çözme yetisi kazandırmak hedeflenmektedir.

• 3D Design
            STEMA müfredatının ilk yıllar aşamasında cisimleri ve geometrilerini tanıyan öğrenciler ilerleyen seviyelerde mekanizmaları ve çalışma prensiplerini öğrenirler. Ortaokul düzeyine gelen Tema Koleji öğrencisi, CAD tabanlı uygulamalar ile cisimler ve mekanizmalar tasarlamaya başlar. Öğrencinin özgün olarak tasarladığı çizimler kampüslerde bulunan 3D yazıcılar ile basılır. Öğrencinin hayal gücünden teknik çizimine daha sonrasında ise gerçek hayata geçirilen projeler artık öğrencinin baştan sona kendi ürettiği ürünler olarak sergilenir. Başlarda temel cisimlerle başlanan tasarımlar ilerleyen aşamalarda bir amaca hizmet eden mekanizmalar olarak kullanılabilecek hale getirilir.

• Coding
              Tema Kolej’inde kodlama eğitimi anasınıfı düzeyinde başlamakta olup bu seviyelerde öğrencinin analitik düşünme becerileri STEMA müfredatına yerleştirilen nitelikli etkinliklerle geliştirilir. Bu seviyede kodlama eğitimi almış olan öğrencilerin, yaşamdaki sorunları farklı bir gözle gördüğü, sorunlara farklı çözüm yolları üretebildikleri bilinmektedir.
İlkokullar düzeyinde Tema Koleji öğrencisi, temel kavramları öğrenir ve seviyesine uygun şekilde planlanmış kodlama uygulamaları ile basit düzeyde yazılım oluşturmaya başlar.
Ortaokul düzeyine geçen öğrenci, geçmiş dönemlerde edindiği altyapı ile nitelikli yazılımlar yazmaya başlar. Eş zamanlı olarak yürütülen STEMA ve 3D Design dersleri ile koordineli yürütülen müfredat kapsamında artık öğrenci elektromekanik ürünler üretebilmektedir.

• DIY – Do It Yourself
           Günümüz çağının en büyük problemlerinden olan aşırı tüketim, STEMA müfredatı ile Tema Koleji öğrencileri için problem olmaktan çıkmaktadır. Tema öğrencileri STEMA, 3D Design ve Coding derslerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi ile birlikte, gerçek hayatta ihtiyaç duydukları aletleri, mekanizmaları, cihazları kendileri tasarlar, kendi yazılımlarını oluştururlar ve tüm bu birikimi birleştirerek ihtiyaç duydukları ürünleri kendileri üretirler. Öğrenciler bugüne kadar kendi otomatik sulama sistemlerini, rüzgar enerjisi tribünlerini, lazer metrelerini, boy ölçüm cihazlarını, hırsızlık alarm sistemlerini ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan daha bir çok komplike sistemi kendileri ürettiler ve üretmeye de devam etmektedirler.

• Signature Project
            Tema Koleji bünyesinde her yıl Girişimcilik Yarışması yapılmaktadır. Bu yarışmalar ile öğrenciler günlük yaşam problemlerini temel alarak, bu problemlere çözüm üretme doğrultusunda henüz hayata geçirilmemiş/üretilmemiş özgün fikirlerini yarışmaya dâhil ederler. Projeler STEMA kapsamındaki mentör öğretmenler tarafından öğrencilere yol gösterilerek olgunlaştırılır.
         Geçmiş dönemlerinde gerekli altyapıyı edinmiş olan öğrenci, kendisine ait olan özgün fikrini gerçek boyutlarında veya küçük ölçeklerde çalışır şekilde tamamlar. Tamamlanan projeler Girişimcilik Yarışması kapsamında değerlendirilir. Yarışma sonucuna göre dereceye girmiş olan ve patent hakkı kazanan öğrencilerin projeleri tescillenir. Yarışmaya davet edilen işadamları ve akademisyenler tarafından yatırım teklifleri alan Tema Koleji öğrencisinin artık tüm dünya insanlığı hizmetine sunacağı projesi oluşmuş olur.