Öğrenci Tanıma ve İzleme Programı

                Başarının temel ilkelerinden biri de doğru zamanda doğru yerde bulunmaktır. Tema Koleji ile tanışan ve ön kayıt çalışması yapılan öğrenci adayı PDR birimi tarafından öğrenci tanıma çalışmalarına alınır. Öğrenci adayının Tema Müfredat Programına uyum sağlamasında sakınca olmaması durumunda kesin kaydı alınır. Öğrenci ilgi ve yetenekleriyle örtüşmeyen bir müfredat programı ile öğrencinin özgüven kaybına imkân tanınmaz. Öğrencinin gelişimsel özellikleri ilk günden itibaren e-portfolyosuna kaydedilir. Gelişim süreçleri belirli periyotlarla gözlenerek kayıt altına alınır.

            Bireysel farklılıkları dikkate alınarak bireyselleştirilmiş eğitim imkânları sunulur.

            Gelişim süreçlerindeki farklı nedenlerden dolayı meydana gelen değişimlerle ilgili mentör ve PDR öğretmenleriyle birlikte değerlendirmeler yapılarak uygun yeni yol haritası oluşturulur. Tema Kolejine yeni kayıt olan öğrencilerin okul uyumu için etkili bir PDR desteği verilerek Tema Kültürüne kısa zamanda uyumları sağlanır.
Bu doğrultuda;
•E-portfolyo
•Gelişim takibi ve gelişim raporları / Gelişim izleme-kazanım raporu
          -Temaklinik
          -Tema’s
          -ZEP
          -Mentörlük sistemi
İle öğrenci gelişimi izlenir, bireyselleştirilmiş programlarla gelişim sürekli hale gelir.