LİSE BASKETBOL GENÇ ERKEK A TAKIMI

LİSE BASKETBOL GENÇ ERKEK A TAKIMI

ARDA HAMZA GÜRBÜZ
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

ARDA ÖZDOĞAN
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

ATAHAN BEKER
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

ATAKAN MURAT BİÇER
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

BURAK FEHMİ KUZU
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

DEMİR ECER
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

DENİZ CEM CENİK
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

A DORUKHAN KUZU
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

EMİN UTKAN SEVİMLİ
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

EREN YILDIZKAYA
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

FEVZİ ATA ARI
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

ORKUN ÖZCAN
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji

SALİH YILDIRIM
TEMA KOLEJİ

Tema Koleji