Lıfe Skılls Programme (LSP) – Yetkinlik Programı

         “Kuş konduğu dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü güvendiği, dal değil kendi kanatlarıdır.”
Kuş, konduğu dala değil kendi kanatlarına güvenir.

          Öğrencilerimiz akademik gelişimlerine paralel olarak 21.yy becerileriyle “Tam Donanımlı Bireyler” olarak hayata hazırlanırlar. Bir tarafta akademik eğitimin getirmiş olduğu bilgi birikimi diğer taraftan bu bilginin hayattaki karşılığını görebileceğimiz Life Skills Programı yetkinlikleri ile çağın gerekliliklerini karşılayabilen, kişi veya kişilere bağımlı olmadan ve ayakları sağlam basan yeni yüzyılın “Çift Kanatlı” bireylerini yetiştirdiğimiz programımızın ana başlıkları:

Öğrenme ve İnovasyon

 • Yaratıcılık ve inovasyon
 • Eleştirel Düşünme
 • Problem Çözme
 • İletişim
 • İşbirliği

Bilgi, medya ve teknoloji

 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Medya Okuryazarlığı
 • Bilişim ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı

Yaşam ve kariyer

 • Esneklik ve Uyum Sağlayabilme
 • İnisiyatif Alma ve Öz yönlendirme
 • Sosyal ve Kültürlerarası Yetkinlikler
 • Üretkenlik ve Hesap Verilebilirlik
 • Liderlik ve Sorumluluk

Yetkinlik

 • Algoritmik Düşünme
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Öz Gelişim ve Aktif Vatandaşlık
 • İş Dünyasına Geçiş
 • Sürdürülebilirlik
 • Sosyal İnovasyon
 • Girişimcilik ve Risk Analizi
 • Stres Yönetimi
 • Zaman yönetimi

      “Donanımlı Bireyler” olarak hayata hazırlanırlar.
Hedefimiz; mutlu, erdemli ve hayatın her alanında yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu hedefimize ulaşmamız; ana sınıflarından on ikinci sınıflara kadar her seviyede farklılaştırılmış ve sarmal ilerleyen “YETKİNLİK” programımız ile sağlanmaktadır.