Yönetim Anlayışımız

TEMA ailesi olarak kurumsal bütünlüğümüzü, etkin ve işlevsel yönetsel süreçlerimizi güçlü bir teknik alt yapı ve uzman insan kaynağımızla öğrencilerimizin eğitimine ve öğrenmesine adamış bulunuyoruz. TEMA Koleji’nde insan odaklı ve etkin bir yönetişim anlayışı hakimdir. Yönetim süreçlerimizde aktif katılım ve ortak karar verme önemli değerler olarak benimsenir. TEMA, başta eğitim ve öğretim hizmetleri olmak üzere velilerimizden gelen diğer tüm destekleyici süreçlerimize yönelik geri bildirimleri kurumsal bütünlük ve amaçlarımız ile ilişkilendirerek değerlendirmeyi kendisine ilke edinmiştir.

TEMA Koleji’nde yönetsel, teknik ve kurumsal boyutlarda etkili ve stratejik bir yönetimin gerekleri dikkate alınır. Eğitim, öğretim ve diğer hizmetlerin sunumunda nitelik, etkililik ve verimlilik odaklı bir anlayış hakimdir. Kendini mesleki bir öğrenme toplumu olarak gören TEMA Koleji, öğrenen bir okul olmanın yanında öğretim liderliğine ve öğretmenlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir.