Eğitim Anlayışımız

Kubilay Argını

Tema okulları kurulduğu ilk günden bugüne öğrenci merkezli, disiplinler arası yaklaşımı ön plana alan uygulamalı eğitime önem vermiş bir eğitim kurumudur.Asıl hedefi öğrencilerinin ezberlemeden, araştırarak, araştırdıklarını uygulayarak ve öğrendiklerinin bizzat anlatarak pekiştirme yoluna gitmiştir. Edindiği öğretiyi anlatabilen öğrenci kalıcı öğrenmeyi sağlamış demektir.

Öğrenilen bilgileri alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak analiz eden, bu analizleri derinlemesine irdeleyen ve rehberlik birimi ile sıkı işbirliği yapmak şartıyla veliyle zamanında paylaşıp kazanım değerlendirmesi yapılmaktadır.

Yapılan bu değerlendirmeler sonrasında rehberlik biriminin hazırlamış olduğu eksik tamamlama etütleriyle gerçek anlamda eksikler minumum seviyeye ininceye kadar çalışmalar periyodik olarak devam etmektedir. Bu çalışmaların asıl amacı öğrencilerimizin kazanım anlamında bir üst konuya geçmelerini sağlayabilmektir.

21.yüzyılın becerilerinin temelinde kodlama, stem ve teknolojik altyapı gelmektedir.

Türkçeyi doğru ve etkin kullanabilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, merak eden, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, ayakları yere basan, kendi kararlarını verebilen, inisiyatif alabilen, farklılıklara saygı duyabilen, öğrenmeyi amaç edinen bireyler olarak yetiştirilmeleri temel amaçtır.

Tema okulları öğrencileri sadece sınava değil, yaşama da hazırlar. Çevreye duyarlı işbirliği ve takım çalışmasına hazırıdır. Yabancı dil farkındalığı gelişmiştir, dil öğrenmeye isteklidir. Ülkesini sever, kültürel mirasını koruyup sahiplenir.

Ülkemizde sınav kaçınılmaz bir eşiktir, Tema okulları olarak bizler sınav hazırlığına 6. Sınıftan itibaren sarmal eğitim sistemine uygun olarak başlıyoruz.

Sınava hazırlık bir süreklilik ve bilinçli çalışanın sonucudur. Bu süreklilik ancak yetkin ellerde olduğunda başarı kaçınılmazdır.

Eğitim ve öğretim bir tecrübe işidir, Tema okulları bu tecrübeye sahip eğitim kadrosuyla yarınlara güçlenerek büyümektedir.

Kubilay Argını
Genel Müdür