Kulüpler & Kurslar

Tema Koleji olarak kurslar ve kulüpler; öğrencilerimizin ruh ve beden sağlığını geliştirebilmek amacıyla yaş, beceri ve ilgi alanlarına bağlı olarak dönemlik olarak planlanmıştır. Öğrencilerimizden gelen tercihler doğrultusunda sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki gelişimlerine katkı sağlayabilecek sosyal aktiviteler programı oluşturulacaktır.

Cumartesi kurs programı 09.30-13.00 saatleri arasında 4 ders olarak okulumuzda yapılacaktır. 2 ders saati etüt 1 ders saati İngilizce konuşma olup son 1 ders saati öğrencimizin tercih ettiği kurs çalışmaları olacaktır. Kursların açılabilmesi için en az 6 öğrencinin tercih yapması gerekmektedir.

Tema’lı olmanın ayrıcalığını hep birlikte yaşamak dileğiyle.

Okul Yönetimi


Cumartesi Kursları

Taekwondo Kursu

Bu kursdaki öğrencilerimiz Taewandonun bir savunma sanatı olduğunu bilir ve aynı zamanda , kişiye güç ve çeviklik kazanma, zihni açık tutma gibi özelliklerin yanı sıra disiplinli bir yaşam tarzı sunar. Öğrenciler, kursta aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Tekerlekli Paten Kursu

Bu kursdaki öğrencilerimiz Paten kayarak; denge ve fizik kondisyonunu geliştirirken aynı zamanada bir spor aktivitesi olduğundan dolayı da harcanan enerji, vücudun şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Buz pateni için hazır olur.

Fotoğrafcılık Kursu

Bu kursda öğrencilerimiz fotoğraf hakkında bilgi ve becerilerini geliştirerek stüdyo çalışmaları, dijital ve manuel fotoğraf makinelerinin temel çalışma prensipleri, ışık, obje kullanımı ve fotoğraf makinalarının bakımları hakkında bilgi edinerek. Fotoğraf sanatına giriş yapmış olur. Ürünlerini sene sonunda sergilerler.

Satranç Kursu

Bu kursda öğrencilerimiz planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrar. Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarma ve doğru kararlar alabilme fırsatı yakalarlar. Okullar arası ve okul içi trunuvalar ile gelişimini sergiler.

Basketbol Kursu

Bu kurs öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur.
Sportif etkinlik sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Bu kulüple öğrencilerimiz takım olma, işbirliği yapma arkadaşına güven duyma, sosyalleşme,yardımlaşma ve sağlıklı beslenme konularında çalışır.

Drama (Yaz, Yönet, Oyna) Kursu

Bu kursda öğrencilerimiz yaratıcı drama ile her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla veya grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yaparak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimizin empati duygusunu geliştirirken kendilerine ve başkalarına saygı duymayı da öğrenirler. Öğrenciler, kursda aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Görsel Sanatlar Kursu

Bu kulüpteki öğrencilerimiz görsel sanatlar eğitiminin konusu olan ; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şansı yakalrlar.. Öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar.Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.Resim yarışmaları ve okul sergisinde yeteneklerini sergilerler.

Masa Tenisi Kursu

Bu kursdaki öğrencilerimiz, el, kol ve göz koordinasyonunu geliştirerek refleks kabiliyetlerini artırırlar. Masa tenisinin temel kurallarını öğrenirler. Okul içi yarışmalarla gelişimini sergiler.

Latin Dansı Kursu

Bu kursda öğrencilerimiz ritim ve müziğin etkisiyle yeteneklerini fark ederek, kendine güven duygusunu geliştirirler. Dans esnekliğin artması, koordinasyonun gelişmesi ve sosyalleşme fırsatları sunar. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Ahşap Atölyesi

Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde öğrencilerimiz, el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek kendi tasarladıkları ahşap oyuncakları üretmektedir. Küçük kas hareketleri, sayma ve ölçme, temel matematik ve fizik gibi becerilerin gelişimi için faydalar sağlamaktadır. Okul sergisinde yeteneklerini sergiler.

Halk Oyunları

Halk oyunları çocuklar üzerinde bedensel, zihinsel ve motorsal gelişime yardımcı olur. Halk Oyunları ile öğrencilerimiz disiplinli olarak belirli kurallara göre hareket etmeyi öğrenir. Sorumluluk duygularını da geliştirerek, özgüvenin oluşmasında katkısı büyüktür. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Robotik Atölyesi

Bu atölye çalışmasında öğrencilerimiz, elektronik temel sistem ve kavramlardan başlayarak adım adım mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını inceleyip, bu düzenekleri kendileri tasarlayarak hayata geçirirler. Öğrenciler uygulamalı ve disiplinler arası bir eğitim modeline uygun olarak çalışırlar. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Gitar Kursu

Gitar kursu öğrencilerimizin hem sosyal hem de sanatsal bilgi ve becerilerinin gelişmesini hedef almaktadır. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Oryantiring Kursu

Oryantiring kursu, öğrencilerimizin hem zihinsel hem de bedensel becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Yön tayini, hedef bulmanın amaçlandığı zamana karşı yarışılan keyifli etkinlikleri kapsamaktadır.Okul içi turnuvalar ile gelişimini sergiler.

Flamenko Dans Kulübü

Güney İspanya’ya özgü olan bu dans türü, toplum tarafından dışlanan toplulukların kendilerini ifade ediş şekli olarak adlandırılır. Duyguları ifade etme, koordinasyonu geliştirme ve sosyalleşme fırsatları sunar. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Piyano Kursu

Piyano kulübü, piyano eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulur. Bu kulübün amacı, öğrencilere piyanoyu sevdirmek, doğru bir teknikle yaptıkları çalışmaları sürdürebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.


Hafta İçi Kulüpleri

Bale Kulübü

Bu kulüpteki öğrencilerimiz, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteriler ile çalışmalarını yürütür. Bale dansı, mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek bir tiyatro gösterisi şeklinde sunulur. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Dinamik Beyinler (Bilim) Kulübü

Bu kulüpteki öğrencilerimiz Bilimsel süreç basamaklarını uygular, teknolojinin kullanılacağı alanları belirler, matematiksel hesaplamalar yapıp bir mühendis gibi düşünüp tasarımlar yapar. Fen, teknoloji, matematik ve mühendislik bilimlerinin hepsini kapsayan projeler geliştirerek uygulamalarını yaparlar. Bilimsel ortamlarda ürünlerini sergilerler.

Eğlenceli Matematik

Matematik kulübündeki öğrencilerimiz toplumsal kaygı haline gelmiş olan öğrenme güçlüğünü yenerek matematik öğrenmeyi keyifli hala dönüştürmektir. Kaygıya, strese, başarısızlığa son verilerek yaşam dışı gösterilen matematiğin gerçekte yaşamsal olduğunu öğrenirler.
Drama (Yaz, Yönet, Oyna)

Bu kulüpte öğrencilerimiz yaratıcı drama ile her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla veya grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yaparak çalışmalarını sürdürürler. Öğrencilerimizin empati duygusunu geliştirirken kendilerine ve başkalarına saygı duymayı da öğrenirler. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

Şiir Kulübü

Bu kulüpteki öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilmeyi ses, vurgu ve tonlamaları doğru kullanabilmeyi öğrenirler. Şiir kulübü aynı zamanda öğrencilerimizin hayal gücü, hafıza eğitimi, özgüven, gözlem ve diksiyon gibi kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktadır.

İngilizce Drama

Bu kulüptaki öğrencilerimiz Dünya Tiyatrolar Günü’ne ve okullar arası İngilizce drama festivallerine katılırlar.

Görsel Sanatlar Kulübü

Bu kulüpteki öğrencilerimiz görsel sanatlar eğitiminin konusu olan ; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin yanısıra, süreç içerisinde kendini ifade etme şansı yakalar. Öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar. Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.Resim yarışmaları ve okul sergisinde yeteneklerini sergilerler.

Medya ve Algı Kulübü

Bu kulüpteki öğrencilerimiz teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, iletişim ve algı yeteneklerini geliştirir. Toplum bilinci oluşturma konusunda yol gösterirler.

Müzik Kulübü

Müzik kulübü, çocukların seslerini daha düzgün kullanabilmelerine, şarkı söylerken nelere dikkat etmeleri gerektiğine, ritimsel duygularını geliştirmelerine, sanatsal yönlerini ortaya koyabilmelerine yardımcı olur.