Experıental Learnıng (EL)

“Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir.”
                                                              John DEWEY

                Tema’da öğrenci, tüm faaliyetlerin ve planlamaların merkezindedir. Tema öğrencileri; “Anlamanın en iyi yolu yapmaktır” felsefesinden hareketle hedeflenen tüm kazanımlara tecrübe edinerek ulaşır. “Yaparak-yaşayarak öğrenme” ilkesi gereği öğrencilere fırsatlar sunulur, ortam hazırlanır ve öğrencinin edindiği bilgiyi kullanması hedeflenir. Doğrudan deneyimlenerek içselleştirilen her yeni bilgi ve kazanım kalıcı hale getirilir, ihtiyaç duyulan tüm alanlara transfer edilir. Tema öğrencisi aldığı tüm derslerin tüm konularında hayatın içinden örnekler ile denemeler yapar. Sayısal veya sözel fark etmeksizin tüm kazanımlar gerçek hayata uyarlanarak öğrencinin bilgiyi ezberlemesi değil, yaşaması ve yaşayarak öğrenmesi sağlanır. Bu sayede öğrencinin öğrenim teknikleri de gelişerek farklı ortamlarda bile gördüğü veya dinlediği herhangi bir olayı özümseyerek ve kendi belleğinde yaşayarak sebep-gelişim-sonuç ilişkilerini en doğru şekilde tespit eder. Deneyimleyen öğrenci bilgiyi öğrenmez, tecrübe ederek artık onu hayatının bir parçası haline getirir. Tema Kolejlerinde de bilgi her zaman yaşatılarak öğretilir.