Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Öğrencilerimize dönük hizmetler içerisinde;

TEMA Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin amacı, öğrencilerinbenliğini tanıyan, farkındalık düzeyi yüksek, arkadaşlarıyla uyum içindeyaşayan, olumlu davranışlar sergileyen, iletişim becerileri yüksek ve yaratıcıbireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu süreçte, rehberlik biriminin enbüyük destekçileri evde anne babalar, okulda ise öğretmenlerdir. RehberlikBirimi, tüm öğrencilere destek olurken, onların bireysel farklılıklarınıönemser. Bu doğrultuda, bireysel farklılıklara bağlı olarak, rehberlik hizmetisunarken öncelikli hedef önleyici rehberlik etmektir. Aşağıdaki hizmetalanları, öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak ve gizlilik esasınabağlı olarak titizlikle uygulanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimizde;

 • Oryantasyon ve okula uyum süreci çalışmaları,
 • Psikolojik danışma
 • Bilgi toplama
 • Yönlendirme
 • İzleme ve değerlendirme
 • Danışmanlık
 • Bireyi tanıma
 • Çevre ve veli ile ilişkiler alanlarında çalışılmaktadır.

Öğrencilerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Kendini tanıma
 • Düşünce ve duygularını tanıma ve olumlu bir biçimde ifade etme
 • Sorunları fark edebilme ve çözüm yolları bulma becerileri kazandırma
 • Çevre ile anlamlı ilişkiler kurabilme
 • Sosyal becerileri geliştirme
 • Sorumluluk alabilme
 • Sosyal yaşam kurallarına uyma ve hayata hazırlanma
 • İşbirliği ve dayanışma bilinci kazanma
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varma hedefleri içeren kapsamlı çalışmalar
 • Bireysel ve Grup Danışmanlığı

Velilerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Aileyi tanıma çalışmaları
 • Rehberlik sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar (Veli toplantıları)
 • Öğrencilerimizin gelişimine ve yaşlarının özelliklerine yönelik sunumlar
 • Ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmelerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri
 • İletişim, aile tutumları, sorumluluk gibi konularda seminerler ve bilgilendirme toplantıları yer almaktadır.

Öğretmenlerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Tüm öğretmenlere müşavirlik yapılması (rehberlik ders saatleri, sınıf yönetimi, öğrencilerle ilgili bilgilendirmeler)
 • Öğretmenlere yönelik eğitim seminerlerinin gerçekleştirilmesi
 • Öğrencileri düzenli takip edebilmek için düzenlenen birebir görüşmelerin gerçekleştirilmesi