Mentörlük

Mentör sözcüğünün kökeni mitolojiden gelmektedir. Homeros Odysseia’da Ithaca Kralı Ulysses’in savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u en yakın arkadaşı Mentör’e emanet ettiğini anlatır. Kralın savaştan dönmesi yirmi yıl alır ve Mentör, prensi kralın yokluğunda en iyi şekilde eğitir ve yetiştirir.

Mentör, bir kurum içinde yer alan ve yıllarca çalışıp tecrübe kazanmış olan kişilerin pek çok konuda yönlendirme ve tavsiyelerde bulunabilmesi nedeni ile “yol gösterici kişi” olarak tanımlanabilir.

Rehberlik servisimiz öncülüğünde öğrencimiz ile belirlenen öğretmeni arasında da mentörlük alanında;

 • Bireyi tanıma
 • Öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma
 • Etkili, sistemli ve verimli çalışmayı sağlama
 • Başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma
 • Özgüveni artırma çalışmaları yapılır.

Öğrencilerin kariyer planlamalarında da mentörlük sürecinin varsayımları ve temel ilkeleri dikkate alınarak öğrencilere destek sağlanır.

TEMA’da mentörlük sürecinin özünü şu ilkeler oluşturur:

 1. İlgi ve anlayış gösterme
 2. Bilgi, beceri ve deneyim paylaşımı
 3. İş, görev ve süreçlerin kolaylaştırılması
 4. Anlamlı ve etkili kişisel yüzleştirme
 5. Model olma ve sembolik liderlik
 6. Öğrenenin vizyonunu destekleme