Eğitim & Öğretim

TEMALog

Dil, öğrencilerin duygu, düşünce, istek vb. paylaşımlarını birbirlerine aktarabilmelerine, iletişim kurmalarına, çevresindeki olayları sorgulayarak karar vermelerine, sosyal ve çağdaş birey olabilmelerine önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları gerekmektedir. Dil gelişim sürecinde, bu öğrenme alanları birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır.

Çocuklarımızın sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak ilkesiyle hareket eden okulumuz,öğrenmeye karşı ilgi uyandırmak ve okuma-yazma olgunluğu kazandırmak amacıyla öğrencilere en uygun eğitim ortamını sunarak çocuklarımızın okul olgunluğuna ulaşmalarını sağlar.

Çocuklar, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri gözlemlemekte, değişik kültürlere saygı duyma özelliklerini kazanmakta,karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanımaktadır.Anaokulumuzda yarım gün İngilizce eğitimi verilmekte ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenlerimiz ortak planlama yaparak, programın felsefesi doğrultusunda etkinlikler oluşturmaktadır.  Öğrenciler çeşitli oyunlar, eğlenceli kitaplar,drama etkinlikleri ile,sosyal yaşama dil etkinlikleri de katarak İngilizce öğrenirler. Müfredata ait kavram ve kazanımları da İngilizce edinerek içselleştirirler. İngilizce öğretmenlerimiz tam zamanlı okulumuzda bulunup,öğrencilerimizin İngilizce’ yi doğal yaşamlarının bir parçası olarak görmeleri amacıyla ders saatleri haricinde gezilerde, yemek saatlerinde, serbest oyun ve bahçe zamanlarında da öğrencilerimizle birlikte olurlar.

Öğrenciye dönük aylık olarak kazanım bazlı raporlama yapılır ve kazanımlara dair evde de yapılabilecekler hakkında öneriler sunulur.  Sene başından itibaren öğrenim hayatı boyunca devam edecek şekilde öğrenci gelişim dosyaları tutulur.

Eğitim modelimiz ile öğrencilerimiz ikinci dönem portfolyo sunumlarını kendileri yaparlar, içerisine İngilizce de katarlar ve İngilizce edinimlerini velilerimiz ile gururla paylaşırız.

TEMATik

21.yüzyılın Öğrenme ve Yenilenme Becerileri, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Yaşam ve Meslek Becerilerinin kazanılması ve öğrencilerimizin sosyal hayata tam donanımlı hazırlanması en önemli hedeflerimizdendir. Bunun için okul öncesinden itibaren başlayan sosyal yaşam projelerimiz anasınıfında da devam eder.

Bu yüzden sadece müfredat ve dil edinimi içermeyen; içerisinde çok kapsamlı sosyal, bilimsel ve sanatsal çalışmaların yer aldığı projeler de öğrenim hayatı boyunca öğrencilerimize sunulur.

Tematik ünitelerimiz konularımız ile de örtüşen tematik projelerimiz kapsamında öğrencilerimiz sadece kendi kültürümüze ait değil diğer ülkelerin de kültürel özelliklerini, yaşam biçimlerini ve değerlerini tanıma fırsatı da bulurlar ve birey olmayı, kendini doğru, etkili ifade edebilmeyi ve problem çözmeyi sağlayan eğitimlerden yararlanırlar.

Okul hazırlık grubu öğrencilerimiz ilgi alanlarına ait kulüp etkinlikleri ile de tanışırlar ve seçtikleri alanda uzmanlaşma adına basamakları tırmanmaya başlarlar.

Tema Koleji akademik alanda olduğu kadar çevre eğitiminde de başarılı ve öncü bir okuldur. Gelecek nesillerimizin çevre bilinci kazanması ve sahip olduğu bilgileri davranış haline getirmeleri özel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle Tema koleji 2016-2017 eğitim öğretim yılında Uluslararası çevre Kuruluşunun (FEE) Eko-Okullar programına kayıt olmuştur. Okulumuzda anasınıfından ortaokul seviyesine kadar her düzeyde çevre eğitimi verilmekte ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlik günlerinde öğrencilerimiz tarafından sürdürülebilir bir çevre bilinci için dikkat çekici ve bilgilendirici çalışmalar yapılmaktadır. Tema koleji 2016-2017 yılında başlayan Atık-Geri Dönüşüm konulu çalışmalarını iki yıl boyunca sürdürmüş ve bu süre sonucunda çevreye duyarlı bir okul olduğumuzu simgeleyen Yeşil Bayrak ödülü almıştır. 

TEAMTim

Alanında uzman ve deneyimli öğretmenler tarafından gerçekleşen tüm eğitim etkinliklerimizde modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır. Bu yaklaşımların sunum aşaması da önem taşımaktadır. Öğrenme ortamları içerisinde uygun eğitim yöntem ve teknikleri ile birlikte pek çok uygulamanın mevcut bulunduğu eğitim materyalleri, farklı yöntem ve stratejiler kullanılmaktadır.

Öğrencilerimiz okul hazırlık döneminden itibaren branş dersleri almaya ve müfredat dersleri için hazırlanmış atölyelerde eğitim görmeye başlarlar ve bu dersliklerde her öğrencinin öğrenme tipine uygun eğitsel materyallerin bulunmasına önem gösterilir.

Müfredat dersleri ve öğrenim etkinlikleri dışında öğrencilerimizin bir spor ya da sanat dalında uzmanlaşmanın adımlarını atması için hafta içi tam donanımlı spor salonumuzda, görsel sanatlar ve müzik derslerimizde, alanında uzman eğitmenlerle desteklenmektedir.

TEMAQ

Okul hazırbulunuşluğunu sağlamak, öğrenilenlerin pekişmesine yardımcı olmak ve sorumluluk bilincini pekiştirmek amacı ile öğrencilerimiz proje çalışmalarında ve sunumlarda görev almaya, iki haftada bir ders farkındalığı kitapçığı alarak evde de çalışmalar yapmaya başlarlar.

Aylık projeler ve müfredat ile örtüşen bu çalışmaların Tam Öğrenme Modeline uygun olmasına özen gösterilir..