Rehberlik ve Psikolojik Danışma

TEMA Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin amacı, öğrencilerin benliğini tanıyan, farkındalık düzeyi yüksek, arkadaşlarıyla uyum içinde yaşayan, olumlu davranışlar sergileyen, iletişim becerileri yüksek ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu süreçte, rehberlik biriminin en büyük destekçileri evde anne babalar, okulda ise öğretmenlerdir. Rehberlik Birimi, tüm öğrencilere destek olurken, onların bireysel farklılıklarını önemser. Bu doğrultuda, bireysel farklılıklara bağlı olarak, rehberlik hizmeti sunarken öncelikli hedef önleyici rehberlik etmektir. Aşağıdaki hizmet alanları, öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak ve gizlilik esasına bağlı olarak titizlikle uygulanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimizde;

 • Oryantasyon ve okula uyum süreci çalışmaları,
 • Psikolojik danışma
 • Bilgi toplama
 • Yönlendirme
 • İzleme ve değerlendirme
 • Danışmanlık
 • Bireyi tanıma
 • Çevre ve veli ile ilişkiler alanlarında çalışılmaktadır.

Öğrencilerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Kendini tanıma ve ifade etme
 • Düşünce ve duygularını tanıma ve olumlu bir biçimde ifade etme
 • Sorunları fark edebilme ve çözüm yolları bulma becerileri kazandırma
 • Çevre ile anlamlı ilişkiler kurabilme
 • Sosyal becerileri geliştirme
 • Sorumluluk alabilme
 • Sosyal yaşam kurallarına uyma ve hayata hazırlanma
 • İşbirliği ve dayanışma bilinci kazanma
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varma hedefleri içeren kapsamlı çalışmalar
 • Bireysel ve Grup Danışmanlığı
 • Yetkinlik programı
 • Zenginleştirilmiş Eğitim Programı
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
 • Olumlu Davranış Geliştirme Kurulu Çalışmaları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Haftalık Ders Programı Hazırlama

Velilerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Aileyi tanıma çalışmaları
 • Rehberlik sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar (Veli toplantıları)
 • Öğrencilerimizin gelişimine ve yaşlarının özelliklerine yönelik sunumlar
 • Ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmelerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri
 • İletişim, aile tutumları, sorumluluk gibi konularda seminerler ve bilgilendirme toplantıları yer almaktadır.

Öğretmenlerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Tüm öğretmenlere müşavirlik yapılması (rehberlik ders saatleri, sınıf yönetimi, öğrencilerle ilgili bilgilendirmeler)
 • Öğretmenlere yönelik eğitim seminerlerinin gerçekleştirilmesi
 • Öğrencileri düzenli takip edebilmek için düzenlenen birebir görüşmelerin gerçekleştirilmesi