Eğitim & Öğretim

TEMALog

İngilizce öğretmek mi? İngilizce dil edinimi mi?

Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, amacımız; Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini esas alarak ve Language Acqusition–Dil Edinimi yaklaşımımız ışığında hazırlanan yabancı dil programımız ile hedefimiz, öğrencilere gerekli dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Bizler, İngilizce kullanımının dersliklerle sınırlı kalmamasının gerekliliğine ve öğrencilerin öğrenimlerinin dış dünya ile ilişkisinin vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda Language Acquisition–Dil Edinimi yaklaşımımız çerçevesinde öğrencilerimize dil ortamları yaratıyor, öğrencilerimizin İngilizce konuşulan ülkelerle bağlantı kurmalarını, uluslararası projelere katılmalarını teşvik ediyoruz.

Dil gelişiminin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğu gerçeğiyle öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatı sunmak adına okulumuzda yabancı öğretmenler istihdam edilmekte, farklı projelerde yer alınmakta böylelikle öğrencilere kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır.

Anasınıfından 2. sınıfın sonuna kadar olan süreçte amacımız; İngilizceyi tanıtmak, öğrencilerimizin dile karşı pozitif olmalarını sağlamak, aktif ve etkili dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek, eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır. 3.Sınıftan itibaren dil edinimi ve öğretiminin beraberce yürütüldüğü programlarla öğrencilerin konuşma becerilerinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerinin de gelişmesine yönelik çalışmalar uygulanır.

Kurumumuzda uygulanmakta olan İngilizce dil programı bilginin kazanılmasında kullanılacak bir araç olarak vurgulanmaktadır. İlkokulu bitirip dört yıl süreyle İngilizce öğrenmiş olan öğrenciler 5.sınıfa temel dil becerilerini almış olarak geleceklerdir.

4.sınıftan mezun olan bir öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyabilir, anlayabilir; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, günlük konuşmada, seyahatte, alışverişte ya da restoran gibi yerlerde kısa diyalogları rahatlıkla yapabilir (A2).

3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz yıl boyunca uygun seviyede kitaplarla çalışarak yabancı dil eğitimi konusunda uluslararası geçerliliğe ve güvenirliliğe sahip olan Cambridge University Young Learners sınavlarına hazırlanırlar. Yıl sonunda, STARTES ve MOVERS sınavlarına katılan öğrencilerimiz dil düzeylerini evrensel bir sınavla belgelendirmektedir.

Her öğrenciye özgü aylık olarak kazanım bazlı raporlama yapılır ve kazanımlara dair evde de yapılabilecekler hakkında öneriler sunulur. Proje çalışmaları ve pekiştiriciler ile dil edinimi desteklenir. Konu kavramları için etüt ve tekrar desteği sunulur ve farklı pek çok yayından destek alınır.

Yabancı Diller zümresi olarak başlıca amacımız, öğrencilerimizi eğitimin odak noktasında tutmak, derslerde aktif rol almalarını, kendilerini güvende hissetmelerini, aktivitelerin ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılı olmalarını sağlamaktır.

TEMATik

21. yüzyılın Öğrenme ve Yenilenme Becerileri, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Yaşam ve Meslek Becerilerinin kazanılması ve Öğrencilerimizin sosyal hayata tam donanımlı hazırlanması en önemli hedeflerimizdendir.

Bu yüzden sadece müfredat ve dil edinimi içermeyen; içerisinde çok kapsamlı sosyal, bilimsel ve sanatsal çalışmaların yer aldığı projeler de öğrenim hayatı boyunca öğrencilerimize sunulur.

Tematik projelerimiz kapsamında öğrencilerimiz sadece kendi kültürümüze ait değil diğer ülkelerin de kültürel özelliklerini, yaşam biçimlerini ve değerlerini tanıma fırsatı da bulurlar ve birey olmayı, kendini doğru, etkili ifade edebilmeyi ve problem çözmeyi sağlayan eğitimlerden yararlanırlar.

Yetkin birey olma yolunda giden öğrencilerimiz için pek çok alanda eğitim olanağı bulurlar.

  • Diksiyon
  • Görgü Kuralları
  • Beden Dili
  • Drama
  • Değerler Eğitimi
  • Karakter Eğitimi
  • Liderlik / Takım Oyunları
TEAMTim

Alanında uzman ve deneyimli öğretmenler tarafından gerçekleşen tüm eğitim etkinliklerimizde modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır. Bu yaklaşımların sunum aşaması da önem taşımaktadır ve öğrenme ortamları içerisinde eğitim içeriklerinin ve pek çok uygulamanın mevcut bulunduğu akıllı tahtalar da mevcuttur.

Öğrencilerimiz okul hazırlık döneminden itibaren branş dersleri almaya ve müfredat dersleri için hazırlanmış atölyelerde eğitim görmeye başlarlar ve bu dersliklerde her öğrencinin öğrenme tipine uygun eğitsel materyallerin bulunmasına önem gösterilir.

Müfredat dersleri ve öğrenim etkinlikleri dışında öğrencilerimizin bir spor ya da sanat dalında uzmanlaşmanın adımlarını atması için hafta içi tam donanımlı spor salonumuzda, yüzme havuzumuzda ve görsel sanatlar, tasarım, marangozhane gibi atölyelerimizde hafta sonu eğitimler de söz konusudur.

TEMAQ

Etüt, özel ders ve dershane gereksinimini ortadan kaldıran ve Tam Öğrenme Modelini kullanıldığı bir sistemdir.

Erken yaşta başlayan sınavlara hazırlık için öğrenim programının içerisine pekiştirici çalışmalar konması gerekmektedir. Bu nedenle her hafta, hafta sonu için öğretmenlerimizin öğrenim programlarımız ile örtüşecek şekilde hazırladığı konu tarama ve değerlendirme ödev kitapçıkları (Quiz) söz konusudur.

Bu çalışma kitapçıkları ilgili öğretmenler tarafından değerlendirilerek konu pekiştirme çalışmaları ve etüt programları planlanmaktadır.

Devamsızlık ve konu eksiği gibi durumları olan öğrencilerimiz için asistan öğretmenler tarafından konu tekrarları da yapılmakta ve tüm öğrencilerimiz için Cumartesi günleri olan etüt programlarından da destek alınarak sınav hazırlık süreci gerçekleşmektedir.

Öğretmenlerimiz bu çalışmaları aylık olarak öğrenciye özgü şekilde raporlamakta ve bu raporlar içerisinde kazanım bazlı değerlendirmeleri, sınav sonuçları ve önerileri yer almaktadır.