e-Portfolio

              Öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesinde kullanılan e- portfolyo sistemi; öğrenci gelişimini yansıtan ve gelişimi izlememizi sağlayan dijital bir arşivdir. Bilginin kalıcı, kullanılabilir ve dönüştürülebilir hale gelmesi süreçtir. Sürekli gelişim; bu sürecin takibi, gelişimin izlenmesi, yeni stratejiler geliştirmesi ve belirlenen stratejilerin uygulanması ile mümkündür. Gelişimi sürekli hale getiren en değerli araç olan elektronik portfolyo; öğrencilerin öğrenme serüvenlerinin rehberi olan öğretmenlere, öğrenme kanıtları sunup ışık tuttuğu gibi öğrenciler için de kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma konusunda katkı sağlar. Tema’ da yürütülen e-portfolyo süreci; tüm paydaşların sürece etkili ve etkin katılımını sağlayarak sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme felsefemize hizmet eder.