Tema Koleji ilkokul ve ortaokul kademelerinde uyguladığımız “Üst Düzey Düşünme Becerileri” dersi ile öğrencilerimizin algılama, mantıksal akıl yürütme, dikkat, eleştirel düşünme, işlem becerileri alanlarına performans düzeylerine ve BİLSEM sınavlarına yönelik hazırlık sürecine maksimum katkı sağlıyoruz.

#GeleceğinTemada