Türk Tarih Müzesi ve Parkı Gezisi

Türk Tarih Müzesi ve Parkı’na düzenlediğimiz geziye katılan lise öğrencilerimiz Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda; Türk tarihindeki dönüm noktalarını, Türk tarihine damga vurmuş devlet adamlarını, komutanları, tarihçileri, edebiyatçıları heykel, rölyef, anıt ve bilgi panoları ile yakından öğrenme ve inceleme fırsatı buldular.