Codeweek Haftası Etkinlikleri

Her yıl 9-24 Ekim tarihleri arasında AB Kod Haftası (Code Week) kapsamında bu haftalarda, herkes için kodlama, dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirmek için okulumuzda da çeşitli etkinlikler yapılması planlanmaktadır.

  • Ana Sınıfı, 1, 2, ve 3. sınıf öğrencilerimiz ile bilgisayarsız kodlama etkinlikleri,
  • Ortaokul Öğrencilerimiz ile Scratch Etkinliği,
  • Yine ortaokul öğrencilerimizin Actionbound uygulaması kullanılarak cep telefonlarından QR kodlarıyla okutacakları çeşitli tarzdaki sorulara cevap arayacaklar.
  • 4. Sınıf öğrencilerinin code.org üzerinden Minecraft ve Dans Partisi etkinliği tamamlayacaklar.