BAŞARIDA ANNE BABA DESTEĞİ

Her ebeveyn şüphesiz çocuğunun başarılı olmasını istemektedir. Bunun için izlenen yol her çocuk ve her aile için farklı olmaktadır. Farklı olması da gayet doğaldır, ancak ebeveynlerin çocuklarının başarıyı yakalaması adına başvurdukları bu yollar ne derece doğrudur? Önemli olan ve üzerinde durulması gereken konu tam olarak budur.

Her çocuğun potansiyeli ve öğrenme şekli farklıdır. Bu nedenle aile çocuklarının potansiyeli ve öğrenme stili konularında bilgi sahibi olmalı ve hassas davranmalıdır. Çocuğumuzun “Akademik başarıdan beklentisi nedir?”, “Neyi nasıl öğreniyor?” ve bu soruların cevabı ile bir yol çizilmelidir. Ebeveynler için bu sürecin yönteminin temel yapı taşını oluşturacak yapı bu soruların cevapları üzerine şekillenmektedir.

 Çocuğunuzun Akademik Başarıdan Beklentisi Nedir?

Toplumumuzda genel bir yanlış düşünce çocuklarımızın en popüler en çok maddi kazanç sağlayacak mesleklere yönelmesi şeklindeki ebeveyn düşünceleridir. Oysa herkes avukat veya doktor olarak çalıştığında mutlu olacağını düşünmemektedir. Çocuklarımız ilgi, istek, yetenek ve hayalleri peşinden gitmeliler. Bu süreçte velilere düşen çocuklarına, gerçekçi ve mantıklı hedefler belirleme sürecinde rehberlik etmek, yol gösterici olmaktır. Sadece meslek seçimi sürecinde değil okul dönemi akademik başarı beklentisi anlamında da çocuklarımızdan gerçekçi olmayan sonuçlar beklememiz onları mutlu etmeyecektir. Çocuklarımız her sınavda sınıfın veya grubun birincisi mi olmalılar? Onlar gerçekten bunu istiyorlar mı? Yoksa anne babası olarak onlara kendi yarım bıraktığımız görevlerimizi ve hayallerimizi mi yüklüyoruz? 

Onlara Karar Alma Süreçlerinde Özerklik Tanıyın  

Her birey kararlarını alırken bağımsız olmak ve bu kararlarını uygulamaya koyduğu süreçte yakın çevresinden destek görmek istemektedir. Ebeveynler olarak çocuklarınızın karar alma sürecinde tamamen pasif durumda olmanız da beklenemez. Çocuklarınıza vereceğiniz özerklik onların özgüven ve özsaygılarını da güçlendirecektir. Onların başarılarını desteklemenin en güzel yollarından bir diğeri de özgüven ve özsaygı algılarını güçlendirmektir. Başarıya giden bu yolda özgüven ve özsaygı anlamında çocuklarımızı desteklemek en büyük görevlerimizdendir.

Sorumluluk Bilinci Oluşturmak Son Derece Önemli!  

Çocuklarımızın başarıyı yakalamalarında en büyük anahtar kavramlardan bir diğeri de sorumluluk bilincidir. Sorumluluk bilincinin gelişimini sağlamak ve desteklemek adına çocuğun ilk öğretmeni olan ebeveynlere büyük görevler düşmektedir. Aile içerisindeki sorumluluk paylaşımlarında onlara görevler vermek oldukça önemlidir. Sorumlulukları kendi üzerine alan anne babalar çocuklarına yardım ettiklerini düşünseler de kendilerini kandırmış olacaklardır. Çocuklarımıza güvenmeli ve onlara sorumluluklar vermeliyiz. Ayrıca çocuklarımıza sorumluluk verme işini lise yılları gibi geç zamanlara ertelememeli ilkokul yıllarında sorumluluk bilincini oluşturmak adına onunla iş birliği çabasında bulunmalıyız.

Son Olarak;

  • Çocuklarımıza onları sevdiğimizi göstermeli ve bu süreçte onların destekçisi olduğumuzu hissettirmeliyiz.
  • Kendi çocuklarımız arasında ayrım yapmaktan kaçınmalı ve onları kıyaslamamalıyız.
  • Onlarla dost olduğumuzu göstermeli, bizler ile paylaşımda bulunmalarını ve herhangi bir sorunda birlikte çözüm yolları arayabileceğinizi bilmelerini sağlamalıyız.
  • En önemlisi onlara karşı tutum ve davranışlarımızda tutarlı olmalıyız.
  • Demokratik ve paylaşımcı bir aile ortamı oluşturmamız son derece önemli.  
  • Onlara bu süreçte rol model olacak en yakın yetişkinler ebeveynleridir.
  • Çocuklarınıza başarıyı yakalayabilecekleri ortamlar yaratın. Çalışma alanının düzenlemekte ona yardımcı olun.

Kısaca; onlara güvenin, değer verin ve zaman tanıyın.

 Oğuzhan YILMAZ  / Psikolojik Danışman