STEAM Etkinlikleri

STEAM Etkinlikleri ile çocukların Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında okur yazarlıklarını arttırarak günlük hayattaki problemleri çözerken bu becerilerden yararlanmasını sağlamak, bununla birlikte 21. yüzyıl becerileri edindirerek ürünler ortaya koymasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kazanımların sağlanabilmesi için öğrenme ortamının sorgulamaya, argüman oluşturmaya, keşfederek ürün tasarlamaya, yaratıcı düşünmeye, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlar yapıda olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Kuvvet ve Hareket konusuna ilişkin etkinlikler düzenlenmiştir. Öğrencilerin aktif olduğu bir öğrenme ortamı tasarlanmıştır. Mıknatısların itme ve çekme kuvveti anlatılarak çocuklarla drama etkinliği yapılmıştır. Sonrasında öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanıp bilgiyi yapılandırmasını, Fen Bilimleri dersi kapsamında yer alan kuvvet ve hareket konusunu somutlaştırmasını sağlamak amacıyla bu alana yönelik STEAM etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.