Sanat , Sanatçıyı Tanıma ile Başlar

Sanat, sanatçıyı ve sanatçının özgünlüğünü tanımakla,  onu resmetmekle başlar. Bu etkinliğimizin amacı resme yön vermiş büyük ustalarımızı yaşamak ve yaşatmaktır. Öğrenci Picasso’yu Vermeer’ı Van gogh’u onun gibi düşünerek anlar. Atölye ortamında geçmişin izlerini kendi taşır. Şimdilerde yaşamak ve yaşatmak istediğimiz sanatçılar Rönesans ve klasik dönemde de başka ressamları yaşatıyordu. Aslında sanat bir döngüdür, kartopu gibi yuvarlanarak büyür.