Müzik Dersleri İlkokul

TEMA’da müzik dersleri, okulumuzun müzik sınıfında, nota bilgisine dayalı Batı ve Türk Müziği formunda eğitimlerini sürdürürler. Öğrencilerimiz bir şeyi elde etmeyi başardığında ve başarılı sonuçları tekrarlayabildiğinde ruhları güvenle dolmaktadır. Yol boyunca süren yanılma ve keşiflere; gülümsemeler, rahatlamalar ve eğlenmelere eşlik eder. Öğrencilerimize müzik dersleri vermek, sosyal gelişmeleri üzerinde de derin etkiler yaratabilir. Müzik çalışmaları sayesinde aynı ortamda bulunan çocuklarda sosyal uyumun ve olumlu tutumların artışı gözlemlenir. Bu etkilerin sosyal becerilerden yoksun olan çocuklarda daha belirgin olduğunu da söyleyebiliriz. Grup çalışmalarıyla, müziği öğrenmek daha fazla güven ve işbirliğini teşvik edip sanatı, sanatçı seven naif ve kendinden emin bir birey olmaları için müzik derslerimiz önlerini açıyor.