Quiver 3D Etkinliği

Fen öğretiminde teknolojinin kullanıldığı öğrenme ortamlarında öğrenciler açısından birçok kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar bilişsel alanının (Örn; Zihinde yapılandırma, bireysel öğrenme hızı) yanında duyuşsal alanı (Örn; Olumlu tutum, dikkat çekme, merak) da içermektedir. Aynı zamanda teknoloji, resim, video, ses, animasyon gibi çoklu ortam tekniklerini kullanarak bireysel farklılıklara hitap etmede, modelleme yoluyla soyut kavramları somutlaştırmada, öğrenme ortamına getirmede güçlük çekilen durumları sınıf ortamına getirmede yarar sağlamaktadır. Etkinlik 1’de Dünya’nın şekli ve yapısı konusunda “Quiver 3D” uygulaması kullanılarak sınıfta teknoloji destekli öğrenme ortamı oluşturularak soyut kavramlar somutlaştırılmıştır.