Dünya’nın Katmanları

Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır.

Araştırma-sorgulama sürecinde  “keşfetme ve deney” ele alınarak öğrencilerin çevrelerini keşfetme isteği ve heyecan duydukları, birer bilim insanı gibi yaparak-yaşayarak-düşünerek bilgiyi kendi zihninde oluşturduğu öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımı hedef alınmaktadır. Bu doğrultuda etkinliğimizde gerçekleştirilen Dünya’nın katmanları deneyi ve magma sıvısının benzetildiği “Fil Dişi Macunu” deneyi ile öğrencilerin bilimsel süreç becerileri(deney yapma, model oluşturma, gözlem yapma, vb.) ve psikomotor becerileri desteklenmiştir.