Ana Sınıfı Müzik Dersleri

TEMA’da Ana Sınıfı müzik derslerimiz Orff ve Schulwerk yöntemi ile geçiyor. Orff ve Schulwerk yönteminin amacı çocuklarımızın müzik, konuşma, dans, drama, beden hareketi ve bu beşinin birleşiminden ortaya çıkan ritim duygusunu, hem oynayıp hem eğlenerek hissetmesi ve bu yolla çocuklarımızın içlerindeki yaratıcılığını, ritimsel ve müziksel gücün tetiklenmesini amaçlamaktayız. Bu sebeple TEMA bünyesindeki anasınıfı öğrencilerimiz Orff ve Schulwerk yöntemi ile müzik, konuşma, dans, drama ve beden hareketi temelleri ile sınıf içi etkinliklerini sürdürmektedirler.