Ritmik Sayma

Öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemli görülmektedir. Çünkü öğrenciler çevreleriyle, somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluştururlar. Matematik öğretiminde eğitsel oyunların kullanımı derse olan tutumu artırırken aynı zamanda tahmin etme, zihinden işlem yapma ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Matematik dersinde ritmik sayma konusuna yönelik tasarlanan eğitsel oyunlarla birlikte öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur.