Dilekçe

Türkçe öğretiminde yazı çalışmalarının amacı; öğrencilerin Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması ve bir konudaki görüşlerini yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanmasıdır. Bu süreçte öğrencilerin yazının tertip ve düzenine, kağıt üzerinde diziliş ve yazılışına dikkat etmeleri, kendilerine has, okunaklı ve düzgün yazmaları ve yazılarını güzelleştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler düşünce, istek/dileklerini üst kurumlara bildirmek amacıyla dilekçe yazmayı öğrendiler. Hem el ile hem de bilgisayarda yazarak pekiştirdiler.