Afiş Sunumu 2/B

Bir çeşit iletişim şekli olan sunum,  önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konunun etkili bir şekilde dinleyiciye aktarılmasıdır. Hayatımızın hemen her alanında ustalıkla kullanmamız gereken sunum becerisini çocuklarımıza küçük yaşlarda kazandırmamız oldukça faydalı olacaktır. Çünkü bu beceri yanında birçok beceriyi kazanmaya yardım etmektedir. Empati yapmak, açık/anlaşılır konuşmak, geri bildirim almak ve vermek, beden dilini doğru kullanmak, ses tonuna dikkat etmek, bilgiyi paylaşmak becerileri örnek olarak gösterilebilir. Bunların yanı sıra çocuklar araştırma yapmayı, güvenilir kaynak kullanmayı ve görsel tasarım yapmayı öğrenmektir. Etkinliğimizde çocuklarımız “Çocuk Mustafa Kemal’i” araştırdı ve afiş tasarladı. Hazırladıkları afişleri sınıf ortamında arkadaşlarına sundular. Ayrıca sunum araştırmalarını günlere bölünerek çocuklara iş-zaman takvimi verilmiştir. Bunun sebebi ise çocuklarımızın planlama ve zaman yönetimi becerilerine katkı sağlamaktır.