Ritmironot

Matematik küçük yaşta sayı saymayı öğrenmemizle birlikte hayatımıza girmektedir. Ardından okul yıllarında matematik ile daha yakından tanışmaktayız. Matematik sadece sayılardan oluşan karmaşık gibi görünen konulardan ibaret değildir. Matematik öğrenirken hayattaki benzer konular ile bağdaştırabileceğimiz ortak noktalar bulunursa, öğrenmek ve matematikten zevk almak daha kolay olacaktır. Bu etkinliğimizde çocuklarımızla ritmik sayma kazanımlarının değerlendirmesini yaptık. Çocuklar kendi ritminotlarına ritmik sayıları yazdı ve kestiler. Bu sayede matematik becerilerinin yanında küçük kas gelişimleri de desteklenmiş olduk.